Δελτίο τύπου – Ανακοίνωση Προσωρινού Δ.Σ.

Δελτίο  Τύπου

Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

——–

Στα Ιωάννινα  σήμερα 4 Οκτωβρίου 2013 συνήλθαν στα Γραφεία του Συλλόγου  Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, τα ορισθέντα με την υπ’ αριθμ. 547/30-9-2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων μέλη  της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου  με θέμα την συγκρότηση σε σώμα. Μετά την ψηφοφορία εξελέγησαν :

1) Πρόεδρος ο κ. Αριστείδης Σωτηριάδης

2) Αντιπρόεδρος ο κ. Ελευθέριος Γκλίναβος

3) Γραμματέας ο κ. Αδαμάντιος Ζώλας

4)Ταμίας ο κ. Απόστολος Κοκορδάτος  και

5) Μέλη του Δ.Σ. οι κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Ηλίας Κοντογιάννης και Αλέξανδρος Τσουκανέλης.

Το προσωρινό Δ.Σ. του Συλλόγου οφείλει να συγκαλέσει εντός 2 μηνών την Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή αιρετής διοικήσεως και να επιμεληθεί των πάσης φύσεως επειγουσών υποθέσεων του Συλλόγου για το χρονικό αυτό διάστημα.

                   Εκ της Προσωρινής διοικήσεως

                   Ο Πρόεδρος

 

                         Αριστείδης Σωτηριάδης