Καταπάτηση Δημόσιων Εκτάσεων από την εκτέλεση των παράνομων χωματουργικών εργασιών κατασκευής Στίβου Θαλασσίου Σκί στον υγρότοπο Αμφιθέας της λίμνης Παμβώτιδας

Το κείμενο σε pdf εδώ

 

Ιωάννινα, 9 Ιουλίου 2013

Προς

  1. κα Γαζή, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων
  2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Περιφέρειας, Γεν Δ/νση Χωρ/κης & Περιβ/κης Πολιτικής, Δ/νση Υδάτων Ηπείρου
  3. Περιφέρεια Ηπείρου, Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δ/νση Πολιτικής Γης
  4. Κτηματική Υπηρεσία Ιωαννίνων
  5. Δήμος Ιωαννιτών

 

Κοινοποίηση

  1. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

(μετά των σχετικών)

 

ΘΕΜΑ:      Καταπάτηση Δημόσιων Εκτάσεων από την εκτέλεση των παράνομων χωματουργικών εργασιών κατασκευής Στίβου Θαλασσίου Σκί στον υγρότοπο Αμφιθέας της λίμνης Παμβώτιδας .

Σχετ.: 

1. Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων αρ. πρ. 10.832/1961

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBODRhOUljQlFiQWc/edit?usp=sharing

2. Απόφαση 1/1968 Επιτροπής Σύστασης Κτηματολογίου Κοινότητας Στρουνίου

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBVGZFNEZqdUtfTGM/edit?usp=sharing

3. Έγγραφο αρ. πρ. 4508/23.06.2004 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων προς Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBcURDbWVMdFBrQkk/edit?usp=sharing

4. Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων αρ. πρ. 4726/24.06.2004

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBa2laU0t6anpqRlk/edit?usp=sharing

5. Έγγραφα σχετικά με την κατασκευή του Αναχώματος Αμφιθέας

–           Αρ. πρ. 623701/87/29.07.1968/Υπουργείο Δημοσίων Έργων

–           Αρ. πρ. 30460/12.06.1968/Νομαρχία Ιωαννίνων

–           Αρ. πρ. 242/07.06.1968/Κοινότητα Στρουνίου

–           Από 11.12.1968 έγγραφο Νομαρχίας Ιωαννίνων

–           Αρ. Πρ. 52130/4002/13.06.1969/Υπουργείο Δημοσίων Έργων

–           Αρ. πρ. 4573/07.08.1969/Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωαννίνων

–           Αρ. πρ. ΤΥ 13254/05.08.1972/Νομαρχία Ιωαννίνων

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBVGZFNEZqdUtfTGM/edit?usp=sharing

6. Από 01.02.2013 καταγγελία Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και ΕΟΕ

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBd29TMnJCYzl5aXM/edit?usp=sharing

7. Το αριθ. 54/12-02-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBWGpxM0xWQVBNVW8/edit?usp=sharing

8. Άδεια αξιοποίησης υδατικών πόρων, Απόφαση Αρ. πρ. 20076/533/11.04.2013, Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBd0xiM3lxN3E4ekU/edit?usp=sharing

9. Από 13.05.2013 προσφυγή του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό πρωτ. κατάθεσης 2092

10. Από 17.05.2013 καταγγελία Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και ΕΟΕ

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBcGN6eGhralFHVE0/edit?usp=sharing

11. Το αρ. πρ. 56006/2502/18.06.2013 έγγραφο, Περιφέρεια Ηπείρου, Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δ/νση Πολιτικής Γης

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBNUJvTXNMNmlBRFE/edit?usp=sharing

12. Τροποποίηση άδειας αξιοποίησης υδατικών πόρων, Απόφαση Αρ. πρ. 38036/982/03.07.2013, Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBMWFYalBCQjVLMUE/edit?usp=sharing

13. Το αριθ. 746/02.07.2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBcWYxYTF6Z1pvUlE/edit?usp=sharing

14. Το αριθ. 851/03.07.2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, προς Δήμο Ιωαννιτών και Αστυνομική Δ/νση Ιωαννίνων (προς Εισαγγελία Ιωαννίνων)

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBakxYdGZ5V3o3MWs/edit?usp=sharing

15. Το αριθ. 64301/478/03.07.2013 έγγραφο του Περιφερειάρχη Ιωαννίνων

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBa0d3bUdTTU5MVzQ/edit?usp=sharing

 

Αξιότιμοι Κύριοι

Ο Δήμος Ιωαννιτών επί έξι μήνες εκτελεί ένα καταστροφικό παράνομο και αυθαίρετο έργο, την κατασκευή στίβου θαλασσίου σκι στον υγροβιότοπο Αμφιθέας, καταπατώντας δημόσια έκταση.

Το έργο διεκόπη δύο φορές από τη Διοίκηση ως παράνομο, μετά τις (6) και (10) σχετικές καταγγελίες. Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια Ηπείρου και Φορέας Διαχείρισης Παμβώτιδας προσπαθούν να συγκαλύψουν τις παρανομίες του Δήμου Ιωαννιτών, εκδίδοντας εκ των υστέρων προσχηματικές άδειες και έγγραφα, ενώ καθυστέρησαν τις ενέργειές τους μετά τη (10) σχετική καταγγελία και μόνο μετά την παρέμβαση της Εισαγγελίας Ιωαννίνων εξαναγκάσθηκαν να ζητήσουν τη διακοπή των εργασιών.

Η προσπάθεια συγκάλυψης συνεχίζεται μεταξύ άλλων, με την προσπάθεια απόκρυψης του Δημόσιου Χαρακτήρα της περιοχής του υγρότοπου Αμφιθέας όπου εκτελούνται οι παράνομες χωματουργικές εργασίες, και παρουσίασή της αναληθώς ως Δημοτική Έκταση διότι:

1.         Το έργο κατασκευής στίβου θαλασσίου σκι εκτελείται σε δημόσια έκταση σύμφωνα με την 10.832/1961 Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων, (1) σχετικό, όπου ρητώς αναφέρεται: «Εκ των κοινοχρήστων εκτάσεων του Αγροκτήματος Στρουνίου δεν μεταβιβάζονται διά της παρούσης αποφάσεως μας οι τοιούται του πίνακος υπ’ αριθμ 2 «Έλη»».

Η επίμαχη έκταση θεωρούνταν εκ παραδρομής ως κοινοτική λόγω της 1/1968 απόφασης της πρωτοβάθμιας επιτροπής καταρτίσεως Κτηματολογίου, (2) σχετικό,. Τόσο από το κείμενο της εν λόγω απόφασης όσο και από τους τίτλους κυριότητας στο βιβλίο κτηματολογίου που τη συνοδεύει, προκύπτει ότι η απόφαση 1/1968 σύστασης επιτροπής καταρτίσεως Κτηματολογίου στηρίζεται στην 10.832/1961 απόφαση Νομάρχου. Στο ίδιο το κείμενο της 1/1968 απόφασης αναφέρεται σαφώς ότι «Τα κατωτέρω δε περιγραφόμενα αγροτικά ακίνητα «Έλη» δεν έχουν μεταβιβασθή δια της ως άνω αποφάσεως, ήτις επεφυλάχθη καθ’ όσον ταύτα κατακλύζονται υπό των υδάτων της Λίμνης Παμβώτιδος εν μέρει». Ακόμη και στο Βιβλίο Κτηματολογίου η Κοινότητα Στρουνίου δεν αναφέρεται ως ιδιοκτήτης αλλά περιγραφικά στη στήλη «Δήμος ή Κοινότης εν ώ κείται», δηλαδή έχει καθαρά περιγραφικό χαρακτήρα του ότι η δημόσια έκταση βρίσκεται στα όρια της Κοινότητας Στρουνίου.

2.         Το σφάλμα είχαμε επισημάνει από το 2004 ως Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος, όταν με ενέργειές μας η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων προέβη στη διόρθωσή του, με τα αρ. πρ. 4508/23.06.2004 έγγραφο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων προς Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, και Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων αρ. πρ. 4726/24.06.2004 , (3) και (4) σχετικά, όπου αναφέρονται τα κάτωθι:

«Τα υπ. αριθ. Τεμάχια 188, 189, 191 και 192 τα οποία απεικονίζονται στον πίνακα 5 (Βάλτος) του αποσπάσματος του κτηματολογικού πίνακα της αναμόρφωσης Αμφιθέας έτους 1994, προέρχονται από τα αρ. 139, 244 και 245 κοινόχρηστα τεμάχια της αρχικής διανομής Στρουνίου έτους 1933 (πίνακες 2 και 7 του αποσπάσματος του κτηματολογικού πίνακα. Τα ανωτέρω τεμάχια ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας) και δεν συμπεριλαμβάνονται στις εκτάσεις που μεταβιβάσθηκαν κατά κυριότητα στην τέως κοινότητα Στρουνίου με την αρ. 10832/1961 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων»

«Το γεγονός ότι από παραδρομή εγγράφεται στο Πίνακα 5 (Βάλτος) του αποσπάσματος του κτηματολογικού πίνακα της αναμόρφωσης του ανωτέρω αγρ/τος και συγκεκριμένα στα 188, 189, 191 και 440 τεμάχια, η παρατήρηση «Κοινότητα Αμφιθέας αριθ. 10832/1961 και 84445/1961 αποφάσεις Νομάρχη Ιωαννίνων», διότι από τις ανωτέρω αποφάσεις προκύπτει ότι τα αρχικά τεμάχια διανομής από΄τα οποία προέκυψαν τα ανωτέρω τεμάχια δεν έχουν μεταβιβασθεί στην κοινότητα Αμφιθέας.»

«Αποφασίζουμε: Διαγράφουμε  την παρατήρηση «Κοινότητα Αμφιθέας αριθ. 10832/1961 και 84445/1961 αποφάσεις Νομάρχη» στον Πίνακα 5 (Βάλτος) του αποσπάσματος του κτηματολογικού πίνκα της αναμόρφωσης του αγρ/τος Στρουνίου, έτους 1994, αναφορικά με τα αριθ. 188, 189, 197 και 440 τεμάχια.»

3.         Παρά την Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων αρ. πρ. 4726/24.06.2004, (4) σχετικό, με την οποία διορθώθηκε το σφάλμα στο ορθό, ότι δηλαδή οι εκτάσεις ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας), ουδέν έπραξε η Διοίκηση ως όφειλε για ενημέρωση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων και διόρθωση των τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο.

4.         Ως εκ τούτου η Κτηματική Υπηρεσία Ιωαννίνων, μη γνωρίζοντας τα ακριβή στοιχεία εξέδωσε το 54/12-02-2013 έγγραφο της, (5) σχετικό, το οποίο και διόρθωσε μετά την καταγγελία του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και την εισαγγελική παρέμβαση, με τα 746/02.07.2013 και 851/03.07.2013 έγγραφά της,  (13) και  (14) σχετικά, όπου αναφέρεται ότι «τα 188 και 189 τεμάχια ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημόσιου»

5.         Το ότι τα 188 και 189 τεμάχια ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημόσιου, επιβεβαιώνει και το αρ. πρ. 56006/2502/18.06.2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δ/νση Πολιτικής Γης, (11) σχετικό, όπου αναφέρεται: «-εκ παραδρομής- καταγράφηκαν και τα τεμάχια υπ. αρ. 188 και 189, ως ανήκοντα στην Κοινότητα Αμφιθέας, θεωρώντας ότι είχαν μεταβιβαστεί, με σχετικές παλαιότερες Αποφάσεις Νομάρχη. Εν κατακλείδι, το σφάλμα αυτό διορθώθηκε με την υπ. αρ. 4726/24.06.2004 Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων.

6.         Όμως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας στην τροποποίηση άδειας αξιοποίησης υδατικών πόρων, απόφασή αρ. πρ. 38036/982/03.07.2013, (12) σχετικό, αυθαιρέτως και καταχρηστικά δεν έλαβε υπόψη το ανωτέρω (11) σχετικό, θεωρώντας ότι η 1/1968 απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής καταρτίσεως Κτηματολογίου, (2) σχετικό, μεταβιβάζει τις Δημόσιες εκτάσεις στην Κοινότητα Στρουνίου.

Επιπλέον οι αναφερόμενες στο (12) σχετικό «επί μακρόν και αδιαλείπτως μισθώσεις τμημάτων των ανωτέρω τεμαχίων» δεν προκύπτουν από τις αποφάσεις καθορισμού βοσκότοπων καθώς αυτοί είναι τελείως γενικοί και ασαφείς: «βοσκότοποι συνολικής έκτασης 3.000 στρεμμάτων που περιλαμβάνονται μεταξύ Συντενίκο, όρια Λογγάδων, Δ.Δ. Περάματος, Δ.Δ. Λιγκιάδων και Λίμνης Παμβώτιδας».

Αντίθετα η επίμαχη έκταση δεν περιλαμβάνεται στους βοσκότοπους καθώς ακόμη και μετά την κατασκευή του αναχώματος Αμφιθέας το 1974 ουδέποτε αποξηράνθηκε και διαχρονικά παραμένει κατακλυσμένη από ύδατα.

7.         Το ότι η 1/1968 απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής καταρτίσεως Κτηματολογίου, (2) σχετικό, μεταβιβάζει τις Δημόσιες εκτάσεις στην Κοινότητα Στρουνίου, ισχυρίζεται και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου με το αριθ. 64301/478/03.07.2013 έγγραφο του, (15) σχετικό. Τα αναφερόμενα στο εν λόγω έγγραφο ότι η 1/1968 απόφαση της Επιτροπής Καταρτίσεως Κτηματολογίου ουδέποτε έχει αμφισβητηθεί είναι ανακριβή, καθώς όχι μόνο έχει αμφισβητηθεί από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων το 2004, αλλά έχει πιστοποιηθεί το σφάλμα και διορθωθεί με τα αρ. πρ. 4508/23.06.2004 έγγραφο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων προς Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, και Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων αρ. πρ. 4726/24.06.2004 , (3) και (4) σχετικά. Με τη διαπίστωση και διόρθωση του σφάλματος η Διοίκηση είχε και έχει υποχρέωση στην άμεση διόρθωση του σφάλματος τόσο στο Υποθηκοφυλακείου όσο και σε κάθε αρμόδιο φορέα για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της έκτασης.

8.         Όπως προκύπτει τόσο η Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων αρ. πρ. 4726/24.06.2004 όσο και η Απόφαση 1/1968 της Επιτροπής Καταρτίσεως Κτηματολογίου Κοινότητας Στρουνίου, (1) και (2) σχετικά, επιβεβαιώνουν την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου επί της έκτασης στην οποία εκτελούνται οι παράνομες εργασίες κατασκευής του στίβου θαλασσίου σκι.

9.         Πέραν των ανωτέρω παραθέτουμε και έγγραφα, (5) σχετικό, από όπου προκύπτει ότι το Ανάχωμα Αμφιθέας και η μετέπειτα απόπειρα αποστράγγισης της πίσω περιοχής έγινε μετά το 1972 χωρίς όμως επιτυχία. Χαρακτηριστικά στο αρ. πρ. ΤΥ 13254/05.08.1972 έγγραφο της Νομαρχίας Ιωαννίνων αναφέρεται «είναι αδύνατος η κατά το τρέχον έτος κατασκευή του εν θέματι αναχώματος»

Η περιοχή του υγρότοπου Αμφιθέας ουδέποτε αποστραγγίστηκε και παραμένει διαχρονικά καλυμμένη με νερό, ενώ σήμερα είναι αποδεκτές από όλους οι καταστροφικές επιπτώσεις του αναχώματος και της αποκοπής των υγροτοπικών εκτάσεων της Παμβώτιδας.

10.      Η απόπειρα απόκρυψης του δημόσιου χαρακτήρα της έκτασης στο μόνο που αποσκοπεί είναι στη συγκάλυψη της καταπάτησης της δημόσιας έκτασης, και της παρανομίας των εκτελούμενων έργων κατασκευής του στίβου θαλασσίου σκι, και παραβλέπει τη συντελούμενη οικολογική καταστροφή στο πλέον ευαίσθητο τμήμα της Παμβώτιδας όπου πηγάζουν οι πηγές Μιτσικελίου.

 

Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε:

–   Την κατάργηση της αρ. πρ. 38036/982/03.07.2013, τροποποίηση άδειας αξιοποίησης υδατικών πόρων, Απόφαση, Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, (12) σχετικό.

–   Να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες από τον Νόμο ενέργειες για τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα των επίμαχων εκτάσεων.

–   Την αποκατάσταση του οικοσυστήματος από τη βλάβη που συντελέστηκε με την εκπόνηση των παράνομων χωματουργικών εργασιών της κατασκευής του στίβου θαλασσίου σκι.

Επιφυλασσόμενοι για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργειά μας.

 

 

 

 

Για τον Σύλλογος Προστασίας

Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Σακκάς

 

Μιλτιάδης Μπούκας του Γεωργίου, εκπρόσωπος της Τοπικής Κίνησης Ιωαννίνων του Πολιτικού Κόμματος με την επωνυμία «Οικολόγοι Πράσινοι»