Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων στις 2 Μαρτίου 2016

πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε σώμα την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016.

Το νέο Δ.Σ. που θα διοικήσει το Σύλλογο κατά τη διετία 2016-17 έχει ως εξής:

Πρόεδρος Κοκορδάτος Απόστολος Γεωπόνος
Αντιπρόεδρος Σακκάς Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός
Γραμματέας  ώλας Αδαμάντιος Δικηγόρος
Ταμίας Ευθυμίου Αθανάσιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μέλος Βάσσης Κωνσταντίνος Βιολόγος – Φωτογράφος
Μέλος Καραπάνος Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχ. Η/Υ
Μέλος Νούλη Τζένη Χημικός