Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Φάση Α).

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου

απεστάλησαν στις 31.12.2011 με email προς το  Υ.Π.Ε.Κ.Α., ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

οι παρακάτω παρατηρήσεις (δείτε το αρχείο PDF)