Category: Εισηγήσεις
Χρειάζεται Νερό η Παμβώτιδα; Ή Ορθολογική Διαχείριση!

Pamvotida.Aoos.2014

Παρουσίαση του Κώστα Σακκά, Προέδρου του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος στo 2ο camping ενάντια στην εκτροπή – Βωβούσα 8 Αυγούστου

Εδώ σε ppt

https://drive.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBb2RMUTF0NTJrVW8/edit?usp=sharing

 και εδώ σε pdf

https://drive.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBVF9nVVZ2X0lHNmc/edit?usp=sharing

 
Η Λίμνη Παμβώτιδα, Εξέλιξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της λίμνης την τελευταία δεκαπενταετία (1999-2014)

“Η Λίμνη Παμβώτιδα

Εξέλιξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της λίμνης την τελευταία δεκαπενταετία (1999-2014)”

Αμαλία Β. Μπιτχαβά, MSc Ελέγχου Ποιότητας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αναπληρώτρια Ειδική Επιστήμονα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

 title

εδώ: https://drive.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBY3NJRkUtYV96aWs/edit?usp=sharing

 

Η ομιλία έλαβε χώρα κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων του 2014.

 

Κατά τη συνέλευση ανακηρύχθηκαν ο κ. Αριστείδης Σωτηριάδης Επίτιμος Πρόεδρος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε ως Πρόεδρος επί τριακονταετία προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Οι κ. κ. Ελευθέριος Ζώλας και κ. Ηλίας Κοντογιάννης Επίτιμα Μέλη για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφεραν ως μέλη του Δ.Σ. προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, και απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες.

Ακολουθεί το αρχείο pdf που συνόδευσε τα πεπραγμένα του Συλλόγου καθώς και φωτογραφίες

https://drive.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBTERCY0VkM1R5V28/edit?usp=sharing

pepragmena

1511076_10202219778315083_1723955661_n

Read more ...
 
Η θέση του συλλόγου μας στην δημόσια διαβούλευση για την επικείμενη κατάργηση του φορέα διαχείρησης της λίμνης Παμβώτιδας

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Η σημερινή κατάσταση της Παμβώτιδας είναι πολύ κακή, χαρακτηρίζεται μέτρια έως βαριά μολυσμένη, ευτροφική έως υπερτροφική, βαρέα μέταλλα παρατηρούνται στη σάρκα των ψαριών, κυανοτοξίνες παρατηρούνται πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, η συμμετοχή των κυανοβακτηρίων στο φυτοπλαγκτόν είναι σε ποσοστό 90-99% όταν το επιθυμητό όριο είναι 10%.

Αναχώματα περιόρισαν την έκτασή της κατά 5.000 στρέμματα (25% της επιφάνειας) και διέκοψαν την εισροή πηγαίων νερών, εκτρέποντάς τα προς τον ποταμό Καλαμά περιορίζοντας τον χρόνο ανανέωσης των υδάτων. Καταπατήσεις, μπαζώματα, αναχώματα, κρηπιδώματα απέκοψαν λιμναίες εκτάσεις σε συνεχόμενο μήκος 14 χιλιομέτρων (60% της περιμέτρου). Οι εκτάσεις που αποκόπηκαν είναι οι ρηχές εκτάσεις – υγρότοποι, οι σημαντικότεροι βιότοποι της λίμνης, οι οποίοι λειτουργούσαν ως “φυσικοί καθαριστές νερού” απομακρύνοντας θρεπτικά συστατικά και ρύπους από γεωργικές απορροές και απόβλητα κτηνοτροφικών και βιομηχανικών μονάδων. Σήμερα οι τάφροι εισροής μεταφέρουν το ρυπαντικό τους φορτίο απευθείας στη λίμνη, ενώ δέχεται και σημαντικό φορτίο αστικών αποβλήτων λόγω της γειτνίασης με την πόλη των Ιωαννίνων και τους γύρω οικισμούς.

Η Πολιτεία τα τελευταία 50 χρόνια φέρει μεγάλη ευθύνη για τη συνεχιζόμενη καταστροφή του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας, με τις άστοχες ενέργειες και παραλήψεις της και ως εκ τούτου οφείλει να λάβει μέτρα για την ανάσχεση της φθίνουσας πορείας της λίμνης, το μέλλον της οποίας κρίνεται αβέβαιο με βάση επιστημονικές μελέτες.

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας έχει επιδείξει τα τελευταία ιδίως χρόνια μία σημαντική δραστηριότητα στη μελέτη, ενημέρωση και προστασία της λίμνης. Δυστυχώς οι διοικούντες τον έχουν απαξιώσει πλήρως στην πράξη, καθώς όχι μόνο δεν λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του και το καταρτισμένο Σχέδιο Διαχείρισης, αλλά ενεργούν αντίθετα προς αυτές.

Ένας από τους λόγους για την πολύχρονη καθυστέρηση θεσμοθέτησης Προεδρικού Διατάγματος Προστασίας Παμβώτιδας είναι και οι αυξημένες αρμοδιότητες που δίνει στον Φορέα Διαχείρισης. Το πολιτικό προσωπικό έχει εθιστεί να λειτουργεί με γνώμονα το κομματικό και όχι το δημόσιο συμφέρον, χωρίς έλεγχο και για άλλη μία φορά προσπαθεί να φέρει στα μέτρα του ανεξάρτητους οργανισμούς και προεδρικά διατάγματα. Η επιχειρούμενη κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας αποτελεί μεθόδευση χειραγώγησής του, και μετατροπή ενός ανεξάρτητου οργανισμού σε ελεγχόμενη υπηρεσία.

Στη δημοκρατία δεν ωφελεί να ελπίζουμε ότι θα μας τύχουν άριστοι κυβερνώντες. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να μας διοικούν μέτριοι, όπως είμαστε όλοι μας. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε θεσμούς οι οποίοι θα μας βοηθούν να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις. Η αυτονομία του οργανισμού που μεριμνά για την Παμβώτιδα είναι ένας τέτοιος θεσμός ελέγχου, δικλείδα ασφάλειας κατά ιδιοτελών συμφερόντων, διαχρονικό αίτημα των κατοίκων και του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων από το 1978. Η κατάργηση της αυτονομίας του σαμποτάρει ευρωπαϊκούς θεσμούς που βελτιώνουν τη διοίκηση, προσφέρουν γνώση, διαφάνεια, περιορίζουν τη διαφθορά, και υπό τον μανδύα του εξορθολογισμού του δημοσίου φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Καθώς ο τουρισμός είναι κύρια πηγή εισοδήματος της περιοχής των Ιωαννίνων, η προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους δεν συνιστά μόνο πράξη ηθικής ευθύνης αλλά και πράξη οικονομικού ορθολογισμού. Για αυτό η αποκατάσταση του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την πόλη των Ιωαννίνων. Επιπλέον ο Φορέας Διαχ. Παμβώτιδας δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αντιθέτως συνεισφέρει στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΠΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ) από τα οποία έχει εξασφαλισμένη τη λειτουργία του ως το 2015.

Η Γιαννιώτικη Κοινωνία, αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα του Φορέα Διαχείρισης, αλλά και βλέποντας και συγκρίνοντας τη μέχρι σήμερα ολιγωρία της Πολιτείας, ως προς την προστασία της Παμβώτιδας, απαιτεί να παραμείνει ο Φορέας Διαχείρισης ως έχει, όπως προτείνεται και για άλλους πέντε Φορείς και να του δοθούν επί πλέον αποφασιστικές αρμοδιότητες.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε, όπως επανεξετάσετε το θέμα και εντάξετε τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας στην κατηγορία των Φορέων που παραμένουν ως έχουν, λόγω της ιδιαιτερότητας του προστατευομένου αντικειμένου και της ιστορικότητας της λίμνη Παμβώτιδας και της γύρω περιοχής, η οποία με την υπ΄ αριθμ. Φ31/4425/212/75 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει χαρακτηρισθεί ως “τόπος ιστορικός και ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, γιατί συνδέεται άρρηκτα με τις ιστορικές στιγμές και παραδόσεις του νεώτερου Ελληνισμού”.

Για το ΔΣ του

Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Σακκάς

 
Παρέμβαση Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

Παρέμβαση του Κωνσταντίνου Σακκά προέδρου του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων στη συνεδρίαση της 22 Δεκεμβρίου 2012 της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, για το θέμα της εγκατάστασης ξενοδοχείου 142 κλινών στην παραλίμνια περιοχή.

  «Θεωρώ πολύ σημαντικές τις αποφάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου και της επιτροπής Περιβάλλοντος.  Μη θεωρείτε όμως τη λίμνη δεδομένη. Η Παμβώτιδα κινδυνεύει. Οι παππούδες μας πίνανε νερό στη λίμνη. Οι γονείς μας κολυμπούσαν σε αυτή. Εμάς μας έμεινε η βαρκάδα και ο περίπατος στην όχθη.

Στην Ημερίδα «Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα στη Λίμνη Παμβώτιδα» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο τον Ιανουάριο, αναφέρθηκε ότι το φυτοπλαγκτόν που αναπτύσσεται το καλοκαίρι είναι σε ποσοστό 90-99% τοξικό. Τα τοξικά σωματίδια μεταφέρονται με τον αέρα σε απόσταση 500m από την όχθη.

 Τα παιδιά μας ούτε να περπατήσουν δεν θα μπορούν δίπλα στη λίμνη.  Η Πορεία της Παμβώτιδας είναι συνεχώς φθίνουσα, όλες οι δράσεις μας επισπεύδουν την καταστροφή της.

 Εάν θέλετε να προστατεύσετε την Παμβώτιδα έχετε χρέος να στηρίζετε τις αποφάσεις του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Διαφορετικά το ενδιαφέρον σας είναι υποκριτικό. Μόνο στα λόγια «προστατεύετε» την Παμβώτιδα, καταστρέφοντάς την με τις ενέργειές σας.

 Για το συγκεκριμένο θέμα η εισήγηση του Φορέα είναι σαφέστατα αρνητική, και αρνητική οφείλει να είναι και η δική σας εισήγηση.

 Εάν δεν κατάφερα να σας πείσω για αρνητική εισήγηση, τουλάχιστον σας παρακαλώ να θέσετε ως όρο, η δόμηση, οι κατασκευές να γίνουν 100 m πίσω από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μπροστά από το Odeon Paralimnio. Στο σημείο αυτό η οριοθέτηση της λίμνης έγινε λανθασμένα και εντός της υδάτινης επιφάνειας, στο εσωτερικό προς τη λίμνη μέρος των ιχθυολεκανών.

 Αυτή η αδόμητη ζώνη υπάρχει στην οδό Γαριβάλδη με το Πάρκο Κατσάρη, υπάρχει στη συνέχεια στην περιοχή του όμορφου ξενοδοχείου Du Lac με τα μπροστά πάρκα.

 Εάν δεν θέσετε αυτόν τον όρο τα ξενοδοχεία θα γίνουν ακριβώς πάνω στην όχθη. Θα καταργήσετε στην πράξη την ελάχιστη αυτή ζώνη των 100 m για να αναπνέει η λίμνη και η πόλη, και η οποία είναι απαραίτητη για την επικοινωνία των κατοίκων με το υδάτινο στοιχείο.»

Η αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας εδώ

Διαβάστε σχετικά και τα εξής:

Η απουσία του Π.Δ. της λίμνης…χτίζει ξενοδοχεία, Νέοι Αγώνες

Ανεπιθύμητο το Προεδρικό Διάταγμα, Ηπειρωτικός Αγών

Με εντάσεις το “ναι” για το ξενοδοχείο στο Βοτανικό

Σηκώνουν Μπετά στην Παμβώτιδα

 
Εισήγηση του Συλλόγου προς τον Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας για Περιβαλλοντικό Υγροτοπικό Πάρκο

Ο σύλλογός μας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Δια χείρησης της Λίμνης Παμβώτιδας, κατέθεσε εισήγηση σχετικά με την  χρήση γης του Υγροβιότοπου Κατσικά, στη θέση όπου μαζί με άλλους φορείς έχουμε προτείνει την κατασκευή του Περιβαλλοντικού Υγροτοπικού Πάρκου Παμβώτιδας. Κατεβάστε τα κείμενα της εισήγησης.

Κείμενο εισήγησης,

Παράρτημα 1,

Παράρτημα 2,

Παράρτημα 3

 

 

 

 
Σημειακές Πηγές Ρύπανσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Χάρτης

Διημερίδα «Καλαμάς, κοιτίδα αξιοβίωτης ανάπτυξης και πολιτισμού ή ένας ακόμη υδάτινος πόρος;»

24-25 Ιουνίου 2011, Ηγουμενίτσα

Εισήγηση του ΤΕΕ / Τμήμα Ηπείρου με θέμα:

«Σημειακές Πηγές Ρύπανσης ποταμού Καλαμά από το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων»

εισηγητής: Κώστας Σακκάς, Πολ. Μηχανικός

 

 
Εσήγηση του Συλλόγου στην Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης

Ο σύλλογός μας συμμετέχει μαζί με άλλους φορείς της πόλης στην Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Ιωαννιτών. Στα πλαίσια αυτά κατεθέσαμε την εισήγησή μας στην συνεδρίαση της επιτροπής με θέματα περιβάλλοντος στις 4 Ιουνίου 2011.

H εισήγηση σε pdf  εδώ και σύντομη παρουσίαση εδώ

και τα συννημένα έγγραφα

Αρ. Πρ. 5228 / 13.07.10 / ΕΘΙΑΓΕ

Αρ. Πρ. 99 / 22.02.2007 / Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

Read more ...