Category: Λεκανοπέδιο
Χίλιοι τόνοι ξύλο το χρόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

chart_circlesΗ ΜΠΕ δεν αναφέρει το βασικό για μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση, πόσοι και ποιοι οι παραγόμενοι αέριοι ρύποι. Παρόλα αυτά η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας την ενέκρινε!

Ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας ανέφερε ότι «οι αέριοι ρύποι που θα εκλύονται θα είναι ακόμη και λιγότεροι από αυτούς που εκπέμπονται σήμερα για την θέρμανση του Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων».  Το ανωτέρω όμως δεν δεσμεύει την εταιρεία, αυτό που τη δεσμεύει είναι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία δεν επιβεβαιώνει τον ανωτέρω ισχυρισμό.

Οπότε 1000 tn ξύλου το χρόνο θα μετατρέπονται σε βιοαέριο, το οποίο θα καίγεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων (θέση «Γκαμήλα Φτέρη» της Τ.Κ. Μαρμάρων), με άγνωστες συνέπειες.

Εδώ η επιστολή διατύπωσης γραπτών απόψεων επί της ΜΠΕ του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

Αντίστοιχες ενστάσεις εξέφρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Παράταξη ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ, όμως και ο Δήμος Ιωαννιτών αδιαφόρησε και δεν πήρε θέση για το εν λόγω ζήτημα.

Read more ...
 
Πεπραγμένα Συλλόγου 2014

Νέα εικόναΑναφορικά με την υπό εκπόνηση «Μελέτη Αποκατάστασης Οικοσυστήματος Παμβώτιδας».

Για το Οικολογικό Πάρκο Κατσικά με τέτοια  υποδιαστασιολόγηση δεξαμενών και υγροτόπων, ο προτεινόμενος σχεδιασμός ελάχιστα θα βοηθήσει την Παμβώτιδα, ενώ και κατασκευαστικά η πρόταση είναι εκτός πραγματικότητας, καθώς ενώ το φυσικό έδαφος της περιοχής έχει υψόμετρο περί το +468,20, η μελέτη προτείνει υψόμετρο πυθμένα των τεχνικών λιμνών και υγροτόπων το +470,50, δηλαδή 2 μέτρα πάνω από το φυσικό έδαφος!

Η μελέτη έχει και άλλες σοβαρές ελλείψεις:

  • Καμία πρόταση Διαχείρισης Στάθμης
  • Καμία πρόταση για τον υγρότοπο Αμφιθέας
  • Καμία πρόταση για επανεισροή των πηγαίων νερών
  • Καμία πρόταση για την επανασύνδεση των αποκομμένων από τα αναχώματα ρηχών εκτάσεων εκκόλαψης και αναπαραγωγής των ψαριών
  • Καμία εκτίμηση των εισερχόμενων από τις τάφρους ρύπων
  • Έχει πλήθος ανακριβειών ακόμη και στην έκταση και τις στάθμες της Παμβώτιδας

Με τόσες παραλείψεις, ασάφειες και αστοχίες, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτή ως “masterplan”

Για περισσότερα κατεβάστε την παρουσίαση ppt στο συνημμένο σύνδεσμο εδώ

 
Η μελέτη για τον Αμάραντο στηρίζεται σε αυθαίρετα συμπεράσματα

Η πρόταση μεταφοράς νερού από τον Αμάραντο στα Γιάννενα περιλαμβάνει αγωγό μήκους 79 km για μεταφορά ετησίως 10 εκ. m3 νερού.
Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (ΜΠΕ) τα Γιάννενα θα έχουν πρόβλημα τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα του νερού.
Είναι πράγματι έτσι; Σήμερα αντλούμε για ύδρευση 12 από τα 52 εκ m3 νερού ετησίως διαθέσιμα,και σε όλη τη λεκάνη 33 από τα 120 εκ m3 ετησίως διαθέσιμα (18 για άρδευση, 12 για ύδρευση και 3 για εμφιάλωση). Όχι μόνο δεν υπάρχει πρόβλημα ποσότητας, αλλά παρά τις αντλήσεις δεν έχει παρατηρηθεί η παραμικρή ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα από το 1974 που έχουμε στοιχεία.

Read more ...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας Παμβώτιδας

Στην ημερίδα που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 2010 παρουσιάσθηκαν συγκεντρώσεις τοξικών κυανοβακτηρίων στην Παμβώτιδα σε ποσοστό 90-99% που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας καθιστούν υψηλή πιθανότητα δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία [1]. H λίμνη όμως δεν ήταν πάντα έτσι και οι παλαιότεροι θυμούνται ακόμη την εποχή που το νερό της ήταν πόσιμο. Η μεγαλύτερη παρέμβαση που κατέστρεψε την Παμβώτιδα ήταν η αποκοπή ζωτικών της εκτάσεων με την κατασκευή των αναχωμάτων με σκοπό την καλλιέργεια εκτάσεων που πλημμύριζαν. Ένας σκοπός που δεν επιτεύχθηκε. Οι επιπτώσεις όμως των έργων αυτών στην ποιότητα των υδάτων και στην κατάρρευση της αλιευτικής παραγωγής ήταν άμεσες, καθώς ενώ η ιχθυοπαραγωγή έφτανε το 1967 τους 36 τόνους για τον κυπρίνο και τους 110 για το γλήνι το 1977 μειώθηκε σε 0,5 και 7,5 τόνους αντίστοιχα [2]. Οι αιτίες περιγράφονται σε έγγραφο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών ήδη από το 1977 [3]:

•          Η σημαντική μείωση της εκτάσεως των αβαθών παραλίμνιων περιοχών όπου ο κυπρίνος δύναται να εναποθέσει τα αυγά του αποστερούν σημαντικά την φυσική αναπαραγωγή.

•          Από τη ρύπανση των υδάτων τα κατάλληλα προς εναπόθεση των αυγών υποστρώματα καλύπτονται από αποικίες βακτηρίων και μυκήτων.

•          Οι τεχνικές διαμορφωθείσες ακτές δι επιχωμάτων, κατασκευή κρηπιδωμάτων κλπ μειώνουν σημαντικά την τροφογενετική περιοχή της λίμνης, και παρεμποδίζουν την εισροή πολλών πηγαίων υδάτων.

Ακόμη και το Παμβώτις (παν+βώτις), δηλαδή αυτή που τρέφει τα πάντα, εκφυλίσθηκε σε όνομα κατ’ ευφημισμό.

Ως ενεργοί πολίτες απαιτούμε από τη Διοίκηση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις αναστροφής της φθίνουσας πορείας της Παμβώτιδας, γεγονός που το επιβεβαιώσαμε πέρυσι με την αποστολή χιλιάδων υπογραφών για επίσπευση της διαδικασίας [4]. Στο υπό θεσμοθέτηση ΠΔ προστασίας της Παμβώτιδας, πολίτες και τοπικές αρχές προς το συμφέρον όλων μας πρέπει να πιέσουμε το ΥΠΕΚΑ ώστε αυτό κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει:

Read more ...
 
ΤΕΕ / ΤΗ για την κατάργηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων

Εκτιμούμε ότι είναι ψευδεπίγραφη η επισήμανση ότι περιορίζονται τα επίπεδα σχεδιασμού από επτά σε πέντε. Απλά καταργούνται μόνο τα ρυθμιστικά των μικρών πόλεων όπως των Ιωαννίνων. Σχεδιασμός που χρόνια τώρα ταλανίζει την περιοχή μας και ακυρώνεται ακριβώς τη στιγμή που όλα ήταν έτοιμα να θεσμοθετηθεί, όταν όλες οι διαδικασίες διαβούλευσης έχουν ολοκληρωθεί, όταν έχει αρχίσει να διαφαίνεται κάποια ελπίδα για ολοκληρωμένο σχεδιασμό του Λεκανοπεδίου για μια προοπτική βιώσιμης ανάπτυξής του, με προστασία του τόσο σημαντικού και καθοριστικού χαρακτήρα του περιβάλλοντός του, της Λίμνης, του αγροτικού και ορεινού όγκου.

Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΗ κρίνει ότι οι προτάσεις που έχουν γίνει δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη βελτίωσης του σχεδιασμού όπως την έχουμε οραματιστεί.

Είναι περισσότερο μια παράθεση μέσων χωροταξικού σχεδιασμού που θα επιτρέπουν την ένταξη σ αυτόν κάθε επιχειρηματικής πρότασης μόνο με το πρόσχημα της ευελιξίας και της διευκόλυνσης των επενδυτικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής μπορεί να υλοποιηθεί μια επένδυση «αρκεί να είναι συμβατή (και/η να εντάσσεται) σε 2 επίπεδα σχεδιασμού». Πιστεύουμε ότι η σταθερότητα σχεδιασμών της χώρας και οι ξεκάθαρες διαδικασίες διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και την ανάπτυξη.

Δεν γίνεται καμιά προσπάθεια αντιμετώπισης της παθογένειας του υφιστάμενου πλαισίου, με τη δημιουργία άλλης «κουλτούρας» σχεδιασμού και τρόπου αποφάσεων των τοπικών αρχόντων που δεν έχουν αποστασιοποιηθεί από την νοοτροπία εξυπηρέτησης της εκλογικής τους πελατείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΤΕΕ \ ΤΗ εδώ

Σχετικά δημοσιεύματα:

Βήματα Πίσω στη Χωροταξία, Ηπειρωτικός Αγων

Πλήρως αντίθετο με την κατάργηση του Ρυθμιστικού το ΤΕΕ/ΤΗ, Νέοι Αγώνες

 
Σημειακές Πηγές Ρύπανσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Χάρτης

Διημερίδα «Καλαμάς, κοιτίδα αξιοβίωτης ανάπτυξης και πολιτισμού ή ένας ακόμη υδάτινος πόρος;»

24-25 Ιουνίου 2011, Ηγουμενίτσα

Εισήγηση του ΤΕΕ / Τμήμα Ηπείρου με θέμα:

«Σημειακές Πηγές Ρύπανσης ποταμού Καλαμά από το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων»

εισηγητής: Κώστας Σακκάς, Πολ. Μηχανικός