Category: Μελέτες
Δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Πεζόδρομος- ποδηλατόδρομος περιμετρικά της Λίμνης Παμβώτιδας, στο Δήμο Ιωαννιτών Π. Ε. Ιωαννίνων»

Image (17) Η απόφαση της διέλευσης του ποδηλατοδρόμου πάνω στο ανάχωμα Αμφιθέας δεν είναι απόφαση των μελετητών αλλά υπόδειξη της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς στο αρ. πρ. οικ. 70008/6885/06.08.2012 έγγραφο υποδεικνύει στην ομάδα μελέτης:

«Στην περιοχή Περάματος-Αμφιθέας η διέλευση του ποδηλατοδρόμου θα γίνει πάνω στο νομίμως υφιστάμενο έργο του αναχώματος. Στο ανάχωμα θα προβλεφθεί η κατασκευή τριών γεφυρών ανοίγματος 25.00 μ.μ περίπου, για την ανεμπόδιστη τροφοδοσία της λίμνης από τις πηγές Μιτσικελίου»

 

MPE.podilat.6.aliliografia.pdf

 

Ήδη μεθοδεύεται η κατάργηση των γεφυρών. Στο αρ. πρ. 54097/2127/02.10.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο διαβιβάζεται η ΜΠΕ αναφέρεται:

«Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι στο τμήμα από Χ.Θ. 11+196 έως 13+424, η διέλευση του ποδηλατοδρόμου να γίνει χωρίς την κατασκευή των τριών γεφυρών που προτείνονται. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η εκπόνηση μελετών (π.χ. υδραυλική) και η έγκρισή τους από της αρμόδιες υπηρεσίες.»

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBUEdSd19fa1Izb3c/edit?usp=sharing

 

Η ΜΠΕ στους παρακάτω συνδέσμους:

MPE.podilat.1.yfistameni.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBMDJUMnZnMExHRHM/edit?usp=sharing

MPE.podilat.2.perivalon.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBNmRBS1ZkX3BEc2s/edit?usp=sharing

MPE.podilat.3.perigrafi.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBQmVmeTJHVGllYkk/edit?usp=sharing

MPE.podilat.4.epiptoseis.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBd29hZUx0b0VfSEU/edit?usp=sharing

MPE.podilat.5.oikologiki.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBcGdtM2ZMUVVNb0E/edit?usp=sharing

MPE.podilat.6.aliliografia.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBOFFibjZ4dFpfbGc/edit?usp=sharing

Σχέδια-folder.1

https://drive.google.com/folderview?id=0B0LcyCdiSTqBZ1psd0FwVmppRjQ&usp=sharing

Σχέδια-folder.2

https://drive.google.com/folderview?id=0B0LcyCdiSTqBVjFNZU5MMFF4eG8&usp=sharing

 

Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 11-10 -2013 και ημερομηνία λήξης αυτής η 11 -11- 2013.

YΓ. Τμήματα της ΜΠΕ λόγω χρόνου δεν κατέστη δυνατό να αναρτηθούν στους ανωτέρους συνδέσμους

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Παράνομη η χορήγηση άδειας κοπής καλαμιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Φωτογραφία 2 προϊόντα εκσκαφών 6 Φεβρουαρίου 2013

Φωτογραφία 2 προϊόντα εκσκαφών 6 Φεβρουαρίου 2013

Ο Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας με την 20076/533/11.04.13 [1] απόφασή του, η οποία φέρει τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για έργα προστασίας–συντήρησης οικοσυστημάτων», χορήγησε στον Δήμο Ιωαννιτών άδεια κοπής καλαμιών για «διάνοιξη αύλακα μέσα στον καλαμιώνα πλάτους 80 m και συνολικού μήκους 800 m, με μέσο βάθος 1 m».

Είναι φανερό ότι κάτω από την ψευδεπίγραφη αιτιολογία, που προσβάλει τη νοημοσύνη του κόσμου, ότι δήθεν «η κατασκευή του έργου αποβλέπει στην βελτίωση των τόπων αναπαραγωγής και τροφοληψίας υδρόβιων ειδών», φωτογραφίζεται η κατασκευή στίβου θαλασσίου σκι, τον οποίο η σημερινή Δημοτική Αρχή επιδιώκει με πλάγιο τρόπο να κατασκευάσει, αδιαφορώντας για την οικολογική καταστροφή του υδροβιότοπου Αμφιθέας.

Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν είναι σύννομη, καθώς η προγραμματιζόμενη κοπή καλαμιώνα είναι στην πραγματικότητα αναπόσπαστο τμήμα της εργασίας κατασκευής του έργου «στίβος θαλασσίου σκι», δηλαδή δεν αποτελεί συνοδό έργο (πχ. έργο διευκόλυνσης πρόσβασης) και θα πραγματοποιηθεί εντός κρισίμου ενδιαιτήματος παγκοσμίως απειλούμενων ειδών με εξαφάνιση, οπότε για την έκδοσή της είναι υποχρεωτική προηγούμενη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Θα πρέπει ακόμη να επισημάνουμε ότι ψευδώς αναφέρεται στην απόφαση-άδεια ότι «η εργασία θα γίνει σε έκταση που ανήκει στον Δήμο Ιωαννιτών, στην τοπική κοινότητα Αμφιθέας διότι πρόκειται για τα τεμάχια με αριθμό 188 και 189 της διανομής Αμφιθέας, με χρήση «βάλτος», όπως προκύπτει από το απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα Διανομής Αμφιθέας», ενώ είναι γνωστό ότι ολόκληρη η έκταση του βάλτου Αμφιθέας ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4726/24.06.2004 απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων [2] [3], στην οποία έκταση περιλαμβάνονται και τα υπ΄ αριθμ. 188 και 189 τεμάχια.

Επίσης κατά παράβαση του άρθρου 5θ της ΚΥΑ 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415 Β΄, 23.02.12) όπου προβλέπεται ότι «Οι αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μεριμνούν για τον έλεγχο των πληθυσμών ανταγωνιστικών ειδών προς τα προστατευόμενα είδη και τα είδη χαρακτηρισμού, όπως ιδίως το είδος ασημόγλαρος», στην απόφαση της οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρονται προκλητικά αναιτιολόγητες και παιδαριώδεις «δικαιολογίες» περί «παροχής εκτάσεων γλυκού νερού για την ξεκούραση εκατοντάδων γλάρων», την ώρα που το είδος αυτό αποτελεί μάστιγα σε πολλές περιοχές λόγω πληθυσμιακής έκρηξης που οφείλεται κυρίως στην ακατάλληλη διαχείριση των απορριμμάτων. Δυστυχώς οι ασημόγλαροι φώλιασαν για πρώτη φορά στην Παμβώτιδα το 2010 σε νησίδες που δημιουργήθηκαν τότε από την αυθαίρετη και άστοχη διαχείριση του καλαμιώνα στην περιοχή Ντραμπάτοβας από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων τα προηγούμενα έτη.

Επικαλούνται ακόμη και το αρ. πρ. 49/11.02.13 έγγραφο [4] που συνέταξε και υπογράφει προσωπικά ο πρόεδρος του Φορέα κ. Π. Τσουμάνης, χωρίς απόφαση ΔΣ και σε αντίθεση με τη γνώμη του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα όπως αυτή έχει εκφραστεί στα διοικητικά συμβούλια. Το απαράδεκτο αυτό έγγραφο του κ. Π. Τσουμάνη αντικρούσαμε μόλις μας έγινε αντιληπτό με το από 27.02.2013 έγγραφό μας [5].

Με παρόμοιο τρόπο, χωρίς εισήγηση επιστημονικής επιτροπής (η οποία δεν υφίσταται), χωρίς καν εισήγηση του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης καθώς έχει αντίθετη άποψη για την χωρίς μελέτη κοπή του καλαμιώνα, το ΔΣ του Φορέα στις 15.02.13 έλαβε θετική απόφαση μόνο όμως για την κοπή καλαμιών και όχι για εκρίζωση ή εκσκαφές, και όχι για την τρέχουσα περίοδο καθώς είναι περίοδος αναπαραγωγής προστατευόμενων ειδών της πανίδας (κάποια εκ των οποίων περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας) και συνεπώς η κοπή καλαμιών δεν επιτρέπεται τουλάχιστον μέχρι και τον Ιούλιο.

Επί πλέον τονίζουμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών ξεκίνησε όλως αυθαιρέτως και παρανόμως το έργο του θαλασσίου σκι με καταστροφικές εκσκαφές στην περιοχή, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει σε αποκατάσταση του περιβάλλοντος και απομάκρυνση των προϊόντων των παράνομων εκσκαφών όπως ζητείται με τα προηγηθέντα υπ’ αρ. πρωτ. 2812/65/24.01.13 και 6537/280/11.02.13 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή διαβλέπουμε πολιτική σκοπιμότητα στην όλη υπόθεση καλούμε τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να προχωρήσει στην ακύρωση της χορηγηθείσης άδειας και την άμεση διακοπή των εργασιών που γίνονται στον υδροβιότοπο Αμφιθέας, που είναι ούτως ή άλλως παράνομες καθώς δεν αφορούν κοπή καλαμιών αλλά εκρίζωση, εκσκαφές και εκβάθυνση.

Ο Σύλλογός μας ανταποκρινόμενος στην ανησυχία και την αγανάκτηση χιλιάδων συνδημοτών μας, δηλώνει ότι, σε περίπτωση συνέχισης των εργασιών καταστροφής του υδροβιότοπου Αμφιθέας, θα ζητήσει την ποινική δίωξη όλων των υπευθύνων, ακόμη και των χειριστών των μηχανημάτων, διότι πρόκειται για καταφανή παράβαση των νόμων του Κράτους και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των Οικοσυστημάτων.

Για το ΔΣ του

Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Σακκάς

Σημειώσεις

[1]        Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης

http://et.diavgeia.gov.gr/f/apdik_dmaked/ada/ΒΕΑΥΟΡ1Γ-Λ4Α

[2]        Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων περί κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBaDZDWF9YN1p1eVU/edit?usp=sharing

[3]        Απάντηση Νομ/κης Αυτοδιοίκησης περί κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBRXdxUmREb2YzR3c/edit?usp=sharing

[4]        Έγγραφο του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης κ. Π. Τσουμάνη

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBc05kU3Bid185bmM/edit?usp=sharing

[5]        Από 27.02.2013 έγγραφο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBN2Uxbm1ad19iS0E/edit?usp=sharing

 
Μέγιστη στάθμη Παμβώτιδας, Μελέτη Αρδευτικών Έργων Πεδιάδος Ιωαννίνων – 1966

Από τη μελέτη “ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ” του 1966 παρατίθενται (σελ. 40 στο pdf) τα στοιχεία για τη στάθμη της Παμβώτιδας πριν την κατασκευή των αναχωμάτων και του θυροφράγματος Περάματος.

Στάθμη

Περίοδοι

1930-1941

1949-1961

Α. Μέσες ΕΤΗΣΙΕΣ τιμές

1. Μέση

469,82

469,62

2. Μέγιστη

470,10

469,78

3. Ελάχιστη

469,49

469,39

B. Μέσες ΜΗΝΙΑΙΕΣ τιμές

1. Μέγιστη

470,03

469,87

2. Ελάχιστη

469,51

469,25

Από τις ημερήσιες παρατηρήσεις προκύπτουν

Μέγιστη στάθμη +470,37 στις 12.01.1960

Ελάχιστη στάθμη +468,68 στις 07.10.1949 Στο ανωτέρω διάγραμμα αποτυπώνεται η διακύμανση στάθμης, επιφάνειας και όγκου πριν την κατασκευή των αναχωμάτων. Για τη μέση στάθμη των +469,60 προκύπτει έκταση 23,80 km2 και όγκος 105 εκ. m3.

Η μελέτη προέβλεπε να κατασκευασθεί το θυρόφραγμα Περάματος με υψόμετρο υπερχείλισης +470,20 και στάθμη ανάσχεσης πλημμύρας, δηλαδή μέγιστη στάθμη Παμβώτιδας, το +470,70 m.

“Διά του ρυθμιστού εκροών της Παμβώτιδος παρά το χωρίον Πέραμα επιτυγχάνεται η υπερχείλισις των επί πλέον υδάτων των βροχοπτώσεων προς την Κ.Σ.Τ. Λαψίστης και εκείθεν δια της σήραγγος Λαcίστης προς τον ποταμόν Καλαμάν. Δεδομένου ότι η διοχετευτικότης της σήραγγος Λαψίστης είναι περιωρισμένη, μη επαρκούσα διά την κανονική άνευ κατκλύσεως αποχέτευσιν της ιδίας λεκάνης, αι υπό κανονικάς συνθήκας εκροαί της Παμβώτιδος προς την σήραγγα Λαψίστης καθωρίσθηκαν εις 40 μ3/δλ. Ούτω ο συρρέων εις την Παμβώτιδα όγκος ύδατος θα υφίσταται ανάσχεσιν εις την λίμνην, της οποίας η στάθμη θα ανέρχεται υψηλότερον της καθωρισθείσης στάθμης υπεχειλίσεως 470,20 και μέχρι μιας ανεκτής ανώτατης στάθμης ανασχέσεως 470,70 επί το χρονικόν διάστημα 6,5 ημερών”

Τα ανωτέρω υψόμετρα δεν εφαρμόσθηκαν στην πράξη καθώς δεν ελήφθη υπόψη η φυσική διακύμανση της στάθμης της λίμνης. Η κατασκευή του θυροφράγματος υποβίβασε τη στάθμη των υδάτων στις σημερινές τιμές: υψόμετρο υπερχείλισης +469,04 και στάθμη ανάσχεσης πλημμύρας, δηλαδή μέγιστη στάθμη Παμβώτιδας, το +469,54.

Δηλαδή η κατασκευή των τεχνικών έργων των αναχωμάτων και του θυροφράγματος Περάματος, όχι μόνο δεν ανέβασε το υψόμετρο της λίμνης, αλλά αντιθέτως χαμήλωσε το μέγιστο και μέσο υψόμετρο του νερού.

Δεν πρέπει να μας προξενούν εντύπωση και οι πλημμύρες του Δεκεμβρίου του 2010. Στη μελέτη προβλέπεται να πλημμυρίζουν σε εξαιρετικές βροχοπτώσεις 6.800 στρέμματα στη Λαψίστα και 2.400 στρέμματα σε Λαγκάτσα, Ανατολή, Πόρο.

Παράγραφος “3.2.1 Αντιπλημμυρική προστασία”. “Εφόσον κατά γενικό κανόνα η κατάκλυσις θα λαμβάνει χώραν κυρίως κατά τας εποχάς των μεγάλων βροχοπτώσεων του Φθινοπώρου και Χειμώνος οπότε τα καλλιεργούμενα φυτά δεν θα ευρίσκονται εις την ενεργόν ανάπτυξίν των ουδεμία ζημιά θα είναι δυνατόν να παρουσιασθή.

Διά κάθε ασφάλειαν, εις τας περιοδικώς κατακλυζομένας εκτάσεις, θα αποφευχθή η καλλιέργεια μονίμων φυτειών”

Εμείς όχι μόνο δεν αποτρέπουμε τις ζημιές με την αποφυγή καλλιέργειας μόνιμων φυτών «εις τας περιοδικώς κατακλυζομένας εκτάσεις», αλλά τις οικοδομήσαμε. Μέχρι και την Εγνατία Οδό κατασκευάσαμε έτσι ώστε να πλημμυρίζει.

Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ “ΙΩΑΝΝΙΝΑ”, κλ. 1:50.000 του 1932, και εδώ αναγράφεται “Απόλυτο Ύψoς Μέσης Στάθμης 470”

ΥΓ. Η μελέτη “ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ”, εδώ σε pdf

 
Ημερίδα «Λίμνη Παμβώτιδα- Προτάσεις Αποκατάστασης»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ημερίδα της 20 Μαρτίου 2012 που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την παρουσίαση του κ. Stefan Bruns, μηχανολόγου μηχανικού της εταιρείας POLYPLAN . η οποία ειδικεύεται στην αποκατάσταση υδάτινων οικοσυστημάτων  Δείτε εδώ την παρουσίαση του κου Bruns στην ημερίδα

Σχετικό άρθρο στους Νέους Αγώνες «Ενδιαφέρουσες προτάσεις αποκατάστασης της Παμβώτιδας» εδώ

Ο κ. Stefan Bruns με δύο ημέρες επισκόπηση της περιοχής και βιβλιογραφικά στοιχεία από δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες για την Παμβώτιδα πρότεινε:

  •  Ανασύσταση υγρότοπων πριν την εισροή των 3 κύριων τάφρων στη λίμνη (Λαγκάτσας, Κατσικάς, Καστρίτσας).
  •  Μία τάφρο κατά μήκος της ακτής από Βασιλική έως Καστρίτσα η οποία θα παίρνει τις απορροές και θα τις οδηγεί στον υγρότοπο στην εκβολή της τάφρου Καστρίτσας πριν αυτές εισρεύσουν στη λίμνη.
  •  3 συσκευές ανασύστασης της πανίδας και της χλωρίδας του σήμερα νεκρωμένου πυθμένα.
  •  Ανασύσταση υγρότοπων στο Περιβαλλοντικό Υγροτοπικό Πάρκο Κατσικά.

Καθώς η ανάκαμψη των οικοσυστημάτων είναι μία αργή διαδικασία, μία πρόταση που δεν έχει να κάνει με το οικοσύστημα, μα είναι πολύ ενδιαφέρουσα τουριστικά, είναι η δημιουργία μίας «φυσικής πισίνας» προς τη μεριά της Λιμνοπούλας.  Η διάταξη και κατασκευή της πισίνας θα είναι τέτοια ώστε να δίνεται η ψευδαίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα στην κύρια λίμνη, όμως το νερό θα είναι διαχωρισμένο και θα υφίσταται από τώρα μεγαλύτερη επεξεργασία ώστε να είναι άμεσα κατάλληλο για μπάνιο.

Επεσήμανε τέλος ότι ακριβώς οι δράσεις θα καθορισθούν από το MasterPlan δηλαδή το κύριο Σχέδιο Δράσης για την Παμβώτιδα, στον σχεδιασμό του οποίου πρέπει να συμβάλουν και στηρίξουν όλοι οι τοπικοί Φορείς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά να τραβάμε όλοι το σχοινί από την ίδια μεριά της βάρκας.

Οι υγροτοπικές ζώνες είναι «φυσικοί καθαριστές νερού». Έχουν μεγάλο δυναμικό στο να απομακρύνουν θρεπτικά συστατικά και διάφορους άλλους ρύπους από γεωργικές απορροές και απόβλητα κτηνοτροφικών και βιομηχανικών μονάδων που περνούν μέσα από αυτές πριν εισέλθουν στη υδάτινη μάζα. Δέχονται επίσης ρύπους από την ανοιχτή επιφάνεια της λίμνης κατά τη διάρκεια περιοδικών πλημμύρων. Η μείωση της ρύπανσης στους υγρότοπους επιτυγχάνεται με ποικίλους μηχανισμούς όπως καθίζηση, φιλτράρισμα, χημική κατακρήμνιση, απορρόφηση, μικροβιακή αλληλεπίδραση και ανάπτυξη βλάστησης.

UPDATE 11.05.2012

Στον ακόλουθο σύνδεσμο η παρουσίαση της ημερίδας του Παναγιώτη Νίτα από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας  “Το οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας και η τροφική κατάσταση”

 
Αρχιτεκτονική μελέτη “περιβαλλοντικού πάρκου στην Λίμνη Ιωαννίνων”

Μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική μελέτη για την δημιουργία ενός  πρότυπου Περιβαλλοντικού Πάρκου στην Λίμνη Παμβώτιδα, στην περιοχή που επιχειρείται η ανέγερση  ξενοδοχείων, παρουσιάζουν δύο αρχιτέκτονες μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου, η Μαρία Καζάνα και η Πέγκυ Σακελλαροπούλου. Όπως αναφέρουν οι δύο αρχιτεκτόνισες “για να καταλήξουμε στην αρχιτεκτονική προσέγγιση του περιβαλλοντικού πάρκου που αφορά στον υδροβιότοπο της λίμνης Παμβώτιδας, προηγήθηκε ένας ολόκληρος χρόνος μελέτης της εξέλιξης των ιστορικών και φυσικών στοιχείων της λίμνης. Στη διάρκεια αυτού του χρόνου προσεγγίσαμε βιωματικά  το τοπίο, μέσω μιας ενδελεχούς και υπομονετικής παρατήρησης των αλλαγών του κατα τις 4 εποχές”

Δείτε την πρόταση πατώντας εδώ