Καταστροφικό το σχέδιο Π.Δ. Παμβώτιδας

2015-02-21_181713 Panorama (1) fb2

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

Πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια από τη σύνταξη του πρώτου Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη Λίμνη Παμβώτιδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έκτοτε ακολούθησαν διάφορα Σχέδια, το καθένα χειρότερο από τα προηγούμενα, όπως έχει επισημάνει εύστοχα το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης επί ενός από αυτά: «Οικονομικά συμφέροντα, πολιτικές σκοπιμότητες, παρασκηνιακές μεθοδεύσεις από ντόπιους παράγοντες, ανεπίσημα και ανυπόγραφα κείμενα, ολιγωρία και καθυστέρηση και από την Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου, είχαν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός Σχεδίου Π.Δ., που μοναδικό στόχο είχε να ισορροπήσει όλα τα παραπάνω αντί να προστατεύσει τη λίμνη και το οικοσύστημά της … Αντί να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα και να δημιουργεί ουσιαστικές προϋποθέσεις για την προστασία και διαχείριση της λίμνης, είναι το χειρότερο που έχει κατατεθεί έως τώρα» (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/Τμ. Ηπ. 764/24-4-2012).

Θεωρούμε ότι οι παραπάνω επισημάνσεις του ΤΕΕ ισχύουν ακόμη περισσότερο για το σημερινό υπό διαβούλευση Σχέδιο, το οποίο, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις, είναι άκρως εχθρικό και καταστροφικό για την Παμβώτιδα, καθώς μεταξύ άλλων:

  • Αντί να προβλέψει την τμήση του αναχώματος, που κατασκεύασε η χούντα στην περιοχή της Αμφιθέας και να προβλέψει την επανασύνδεση της υδάτινης επιφάνειας της λίμνης με τις κύριες πηγές τροφοδοσίας της, έρχεται να διαιωνίσει την παρουσία του.

Ακόμα χειρότερα, νομιμοποιεί ρητά τη μεγαλύτερη ίσως απειλή αυτής της περιόδου για τη συνολική ανάταξη του λιμναίου οικοσυστήματος, τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες στον υδροβιότοπο της ζώνης Α4.1 πίσω από το ανάχωμα της Αμφιθέας. Συγκεκριμένα το Σχέδιο ορίζει ότι «επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και υποδομές για τη διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού – εθνικού ή διεθνούς επιπέδου και όλων των συναφών δραστηριοτήτων (κίνηση σκαφών συγκοινωνίας, αθλητισμού και αναψυχής) ». Είναι προφανές ότι το Σχέδιο δίνει το πράσινο φως όχι μόνο στη γιγάντωση του παράνομα κατασκευασμένου ναυταθλητικού στίβου αλλά και στα «οράματα» τουριστικής ανάπτυξης της συγκεκριμένης ζώνης, αξιοποιώντας την παρουσία του καθαρού νερού από τις πηγές τροφοδοσίας. Στην πραγματικότητα η αποκατάσταση των φυσικών και βιολογικών λειτουργιών ολόκληρης της λίμνης, την κρίσιμη κατάσταση της οποίας δεν παραλείπουν κατά τα λοιπά να επισημαίνουν οι πάντες, θυσιάζεται στο βωμό των σχεδίων για τη συγκεκριμένη ζώνη.

Θεωρούμε ότι δεν επιτρέπεται να παίζουμε ! Η μόνη επιθυμητή παρέμβαση στην περιοχή είναι η τμήση του αναχώματος και η σταδιακή αποκατάσταση της επικοινωνίας της Παμβώτιδας με τις παραδοσιακές πηγές τροφοδοσίας της. Γι’ αυτό και είναι επείγουσα η σύνταξη σχετικής υδραυλικής μελέτης.

Νομιμοποιεί την μετατροπή του τεράστιου υγροβιότοπου Ανατολής – Κατσικά σε χερσαία έκταση με συνέπεια τον αφανισμό των υγρολιβαδικών εκτάσεων, όπου προ της κατασκευής του άλλου αναχώματος γινόταν η εναπόθεση του οργανικού φορτίου της λίμνης και ο φυσικός της αυτοκαθαρισμός. Επισημαίνουμε ενδεικτικά, ότι η ζώνη Β.5.1 (υδροβιότοπος Ανατολής) χαρακτηρίζεται ως περιοχή «Οικοανάπτυξης», στην οποία προβλέπεται η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου με «ήπια» δόμηση και «ήπιες» εγκαταστάσεις, που θα φτάνουν στα όρια της λίμνης, καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά σε όρια αδόμητης ζώνης.
Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και οι προταθέντες απ’ αυτόν εκπρόσωποι οικολογικών οργανώσεων στο νέο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης έχουμε κάθε διάθεση να συμβάλουμε εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο για ένα Π.Δ. με ουσιαστικό σκοπό την προστασία και αποκατάσταση του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας της περιοχής. Θα παρουσιάσουμε μάλιστα αναλυτικά και δημόσια τις απόψεις μας για κάθε επιμέρους σημείο του Σχεδίου, όπως κάναμε και στο παρελθόν. Ομοίως έχουμε κάθε διάθεση να συμβάλουμε στη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης, με γνώμονα όμως την προστασία της Λίμνης και όχι την εξυπηρέτηση συμφερόντων.

Επειδή λοιπόν αισθανόμαστε ως βασικό μας καθήκον την ανάταξη του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας και όχι την τήρηση πολιτικών ισορροπιών, δηλώνουμε δημόσια και προς κάθε κατεύθυνση ότι η συγκεκριμένη υποχώρηση και αυτής της Κυβέρνησης στα κατ’ εξοχήν καίρια προβλήματα διαχείρισης αποτελεί για μας «αιτία πολέμου» και μας οδηγεί στην απόρριψη του παρόντος Σχεδίου. Δηλώνουμε επίσης ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ρόλους χειροκροτητή της καταστροφής της Παμβώτιδας.

Θεωρούμε επίσης ότι το καθήκον αυτό αφορά άμεσα όχι μόνον εμάς αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς :
– Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και γενικά την επιστημονική κοινότητα
– Τους επιστημονικούς συμβούλους της Πολιτείας, την Επιτροπή «Φύση 2000», το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.
– Τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις και τους συλλογικούς φορείς της περιοχής.

Τους καλούμε όλους να αντιταχθούν με δημόσιο και σαφή λόγο στις επιχειρούμενες μεθοδεύσεις.
Πάνω απ’ όλους όμως αυτό το καθήκον αφορά τη Γιαννιώτικη κοινωνία, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τη λίμνη και δεν πρέπει να σιωπήσει μπροστά στην απαξίωσή της. Το παράδειγμα της καταστροφής της λίμνης

Κορώνειας στο όνομα της «ανάπτυξης» είναι και κοντινό και χρονικά πρόσφατο ! Βρισκόμαστε όλοι μπροστά στις ευθύνες μας !

Γιάννενα, 13 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του «Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων»
Αδαμάντιος Ζώλας

Οι εκπρόσωποι των οικολογικών οργανώσεων στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας
Αποστόλης Κοκορδάτος (τακτικό μέλος)
Γιάννης Παπαδημητρίου (αναπληρωματικό μέλος)