Δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Πεζόδρομος- ποδηλατόδρομος περιμετρικά της Λίμνης Παμβώτιδας, στο Δήμο Ιωαννιτών Π. Ε. Ιωαννίνων»

Image (17) Η απόφαση της διέλευσης του ποδηλατοδρόμου πάνω στο ανάχωμα Αμφιθέας δεν είναι απόφαση των μελετητών αλλά υπόδειξη της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς στο αρ. πρ. οικ. 70008/6885/06.08.2012 έγγραφο υποδεικνύει στην ομάδα μελέτης:

«Στην περιοχή Περάματος-Αμφιθέας η διέλευση του ποδηλατοδρόμου θα γίνει πάνω στο νομίμως υφιστάμενο έργο του αναχώματος. Στο ανάχωμα θα προβλεφθεί η κατασκευή τριών γεφυρών ανοίγματος 25.00 μ.μ περίπου, για την ανεμπόδιστη τροφοδοσία της λίμνης από τις πηγές Μιτσικελίου»

 

MPE.podilat.6.aliliografia.pdf

 

Ήδη μεθοδεύεται η κατάργηση των γεφυρών. Στο αρ. πρ. 54097/2127/02.10.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο διαβιβάζεται η ΜΠΕ αναφέρεται:

«Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι στο τμήμα από Χ.Θ. 11+196 έως 13+424, η διέλευση του ποδηλατοδρόμου να γίνει χωρίς την κατασκευή των τριών γεφυρών που προτείνονται. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η εκπόνηση μελετών (π.χ. υδραυλική) και η έγκρισή τους από της αρμόδιες υπηρεσίες.»

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBUEdSd19fa1Izb3c/edit?usp=sharing

 

Η ΜΠΕ στους παρακάτω συνδέσμους:

MPE.podilat.1.yfistameni.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBMDJUMnZnMExHRHM/edit?usp=sharing

MPE.podilat.2.perivalon.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBNmRBS1ZkX3BEc2s/edit?usp=sharing

MPE.podilat.3.perigrafi.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBQmVmeTJHVGllYkk/edit?usp=sharing

MPE.podilat.4.epiptoseis.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBd29hZUx0b0VfSEU/edit?usp=sharing

MPE.podilat.5.oikologiki.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBcGdtM2ZMUVVNb0E/edit?usp=sharing

MPE.podilat.6.aliliografia.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBOFFibjZ4dFpfbGc/edit?usp=sharing

Σχέδια-folder.1

https://drive.google.com/folderview?id=0B0LcyCdiSTqBZ1psd0FwVmppRjQ&usp=sharing

Σχέδια-folder.2

https://drive.google.com/folderview?id=0B0LcyCdiSTqBVjFNZU5MMFF4eG8&usp=sharing

 

Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 11-10 -2013 και ημερομηνία λήξης αυτής η 11 -11- 2013.

YΓ. Τμήματα της ΜΠΕ λόγω χρόνου δεν κατέστη δυνατό να αναρτηθούν στους ανωτέρους συνδέσμους