Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

Σε όλα τα σημεία του πλανήτη οι κάτοικοι έχουν αντιληφθεί ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων. Κοινή είναι η συνείδηση ότι το ανθρώπινο είδος για να επιβιώσει πρέπει να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ανάπτυξη. Αντίθετα, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συμφέρον όλων μας.
Δυστυχώς στην χώρα μας δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα ότι η φύση είναι ένας συντελεστής στον παραγωγικό μας κύκλο, που δεν αυξάνεται ούτε αντικαθίσταται.


Οι λίμνες, Παμβώτιδα και Λαψίστα, ένα σπάνιο οικοσύστημα, με ιχθυοπανίδα, υδροχλωρίδα και ορνιθοπανίδα, ένας ολόκληρος κόσμος με τη δική του λειτουργικότητα που δημιούργησε η φύση πριν χιλιάδες χρόνια, ένας μοναδικής ομορφιάς επίγειος παράδεισος, καταστράφηκε από ανθρώπινες επεμβάσεις.

Με την αποξήρανση της Λαψίστας συντελέσθηκε οικολογικό έγκλημα απερίγραπτου μεγέθους. Η Παμβώτιδα διασώθηκε με σοβαρότατες επιπτώσεις, αφού απώλεσε την αδελφή Λαψίστα από την οποία εμπλουτιζόταν με όλα τα είδη του υδρόβιου βασιλείου και μεταβλήθηκε σε λεκάνη αρδευτικών υδάτων.

Ο Σύλλογός μας, από την ίδρυσή του, κατέβαλε και καταβάλλει πολλές προσπάθειες για την προστασία της λίμνης και την αποκατάσταση λειτουργίας της ως οικοσύστημα.

Παρατίθενται τα προβλήματα και οι περιπέτειες της Παμβώτιδας, πραγματική οδύσσεια, ως και οι ενέργειες του συλλόγου μας:
1. Παμβώτιδα: Λίμνη – Λεκάνη Αρδευτικών Υδάτων

2. Αποκατάσταση του Οικοσυστήματος Λιμνών Παμβώτιδας και Λαψίστας

3. Ποδηλατόδρομος επάνω στο Ανάχωμα

4. Οριοθέτηση της Λίμνης

5. Ακύρωση της 22943/2003 Κ.Υ.Α. με την 3595/2007 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας