Το νέο Δ.Σ. που θα διοικήσει το Σύλλογο κατά τη διετία 2020-21 έχει ως εξής:

Πρόεδρος Μπούκας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Σακκάς Κωνσταντίνος
Γραμματέας Σταύρου Ελένη
Ταμίας Κοκορδάτος Απόστολος
Μέλος Ευθυμίου Αθανάσιος
Μέλος Κυριάκης Βασίλειος
Μέλος Ντάκης Αλέξανδρος