Ανακοίνωση – καταγγελία κατά των Δήμου Ιωαννιτών και Περιφέρειας Ηπείρου για στήριξη αποφάσεως οριοθέτησης της Λίμνης Παμβώτιδας μέχρι τα αναχώματα

WP_001758

Η ανακοίνωση σε pdf εδώ

—–

Η επιτροπή Οριοθέτησης Αιγιαλού και Παραλίας του Ν. 2971/2001 με τις από 03.04.2007 και από 26.04.2012 αποφάσεις της, παρανόμως και εσφαλμένως καθόρισε τα όρια της Λίμνης στις περιοχές Ανατολής – Κατσικά και Αμφιθέας αντίστοιχα, μέχρι τα αναχώματα και όχι μέχρι τα γνωστά  φυσικά της  όρια, που δημιούργησε η φύση πριν από χιλιάδες χρόνια.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος εκτιμώντας την σοβαρότητα  του θέματος, κατέθεσε στις 29.06.2009 και στις 14.11.2012 Προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας την ακύρωση των ως άνω αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες οριοθέτησε την Παμβώτιδα μέχρι τα αναχώματα, με ανυπολόγιστες και καταστροφικές για τη Λίμνη, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και τους κατοίκους συνέπειες, διότι:

1)     Περιορίζεται η έκταση της Λίμνης κατά 5.000 στρεμ. και η υδροχωρητικότητά της κατά πολλά εκατομ. κυβικά μέτρα νερού.

2)     Αποκόπτεται οριστικά η ελεύθερη επικοινωνία της Λίμνης με τον υδροβιότοπο Αμφιθέας  και με τις πηγές Μιτσικελίου, που την τροφοδοτούσαν με πολλά εκατομμύρια κυβ. μέτρα νερού.

3)     Αποκόπτεται οριστικά από την Λίμνη ο υγροβιότοπος Ανατολής – Κατσικά, ήτοι μοναδικές εκτάσεις εκκόλαψης και αναπαραγωγής και φυσικό φίλτρο καθαρισμού.

4)     Καταστρέφεται ολοσχερώς η υδρόβια πανίδα και εξαφανίζεται η ορνιθοπανίδα της περιοχής, η οποία φιλοξενεί σπάνια είδη προστατευόμενα από σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

5)     Νομιμοποιούνται όλες οι  επιχωματώσεις και παράνομες καταλήψεις λιμναίων εκτάσεων και δημιουργούνται συνθήκες μετατροπής των υδροβιοτόπων και ζωτικών εκτάσεων της Λίμνης σε οικοπεδική έκταση.

6)     Αλλοιώνεται τελείως το φυσικό ανάγλυφο του τοπίου, η Παμβώτιδα χάνει την φυσική της μορφή και όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Λίμνης.

7)     Μονιμοποιούνται τα αναχώματα και καταδικάζεται η Παμβώτιδα για πάντα σε κλειστή δεξαμενή με μολυσμένα  και βρώμικα νερά, με κινδύνους για την υγεία των κατοίκων.

Ο Δήμος Ιωαννιτών επί της Δημαρχίας του πρώην Δημάρχου Φίλ. Φίλιου, στηρίζοντας τις αποφάσεις της Επιτροπής Οριοθέτησης της Λίμνης, μέχρι τα αναχώματα, κατέθεσε στις 17 Μαρτίου 2014 στο Σ,τ.Ε δύο Παρεμβάσεις, με τις οποίες ζητεί από το Δικαστήριο την απόρριψη των ως άνω αντίστοιχων Προσφυγών του Συλλόγου μας, αδιαφορώντας για τις ανωτέρω γνωστές και ολέθριες επιπτώσεις σε βάρος της Παμβώτιδας.

Ομοίως η Περιφέρεια Ηπείρου υπό τον κ. Αλ. Καχριμάνη στις 7 Οκτωβρίου 2014 κατέθεσε επίσης στο Σ.τ.Ε αντίστοιχη με τις ανωτέρω Παρέμβαση, ζητώντας και εκείνος από το Δικαστήριο την απόρριψη των Προσφυγών του Συλλόγου μας. Η εκδίκαση των υποθέσεων αυτών που επρόκειτο να γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2014 αναβλήθηκε για …7η φορά για τον Μάρτιο του 2015.

Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, αλλά με την ενέργειά τους αυτή και το Αίτημά τους , όπως αναφέρεται στις πιο πάνω παρεμβάσεις  τους, να διατηρηθούν δηλαδή σε ισχύ οι αποφάσεις της Επιτροπής Οριοθέτησης της Λίμνης μέχρι τα αναχώματα και κατά συνέπεια και τα παράνομα αναχώματα, αμφότεροι οι ως άνω θεσμικοί Φορείς (Δήμος και Περιφέρεια) καθιστούν εαυτούς πολέμιους της Λίμνης Παμβώτιδας και εχθρούς του περιβάλλοντος.

Αποδεικνύεται τώρα ότι οι δημιουργοί  του στίβου θαλασσίου σκι στο ανάχωμα Αμφιθέας, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τις αρχές του Αθλητισμού για την προστασία του περιβάλλοντος, καταστρέφοντας ένα αξιόλογο υγροβιότοπο , προστατευόμενο από το δίκτυο «Natura 2000», πολύ λίγο ενδιαφέρονταν για τους αγώνες θαλασσίου σκι, αλλά  μάλλον απέβλεπαν με την κατασκευή του στίβου «στην δημιουργία συνθηκών στήριξης της μονιμότητας του αναχώματος».

Για τον ίδιο λόγο πιστεύουμε ότι ο Περιφερειάρχης κ. Αλ. Καχριμάνης  με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 70008/6885/6-8-2012 έγγραφό του [1], προς τους αρχιτέκτονες μελετητές, που ανέλαβαν την εκπόνηση της μελέτης για τον ποδηλατόδρομο στον περίγυρο της Λίμνης, έδωσε γραπτή εντολή να τροποποιήσουν την μελέτη, που προέβλεπε την διέλευση του ποδηλατόδρομου από τα παραλίμνια όρια του Οικισμού Αμφιθέας και να τοποθετήσουν την διέλευση του ποδηλατόδρομου επάνω από το ανάχωμα Αμφιθέας.

Έτσι η κατασκευή δύο αθλητικών εγκαταστάσεων στο ανάχωμα Αμφιθέας και η ύπαρξη του ποδηλατόδρομου στο ανάχωμα Ανατολής – Κατσικά θα αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα στην απομάκρυνση των αναχωμάτων, η δε διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων της Επιτροπής Οριοθέτησης, με τις οποίες οριοθετήθηκε η Λίμνη στα αναχώματα θα μονιμοποιούσε οριστικά την διατήρησή τους.

Σημειώνουμε εδώ ότι τα αναχώματα που κατασκευάσθηκαν από την δικτατορία το 1970 και 1973, αποδείχθηκε από επιστημονικές έρευνες και μελέτες ότι επιβάρυναν ποικιλοτρόπως την Λίμνη και επηρέασαν σημαντικά την ισορροπία και βιωσιμότητα του ευαίσθητου οικοσυστήματός της.

Μόνο με την απομάκρυνση των άχρηστων πλέον αναχωμάτων θα αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη επικοινωνία της Λίμνης με τις αμφίδρομες πηγές του Μιτσικελίου και τις ζωτικές εκτάσεις (4.700 στρέμματα) του υγροβιότοπου Ανατολής – Κατσικά.

Η Παμβώτιδα έτσι θα ανακτήσει και πάλι την δυνατότητα αυτοκαθαρισμού της στα ρηχά υγρολίβαδα, θα εμπλουτισθεί με πολλά εκατομμύρια κυβ. μέτρα καθαρών νερών, που τα στερήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, θα επαναλειτουργήσει το πολύτιμο οικοσύστημά της, το οποίο φιλοξενούσε ζωϊκά και φυτικά είδη μείζονος σπουδαιότητας και θα επανακτήσει την φυσική της μορφή και λειτουργία ως Λίμνη – Οικοσύστημα. Επίσης  θα επανακτήσει την παλαιά υδροχωρητικότητά της , που έχει μειωθεί κατά πολλά εκατομμύρια κυβ. μέτρα νερού, με τον αποκλεισμό της από τις λιμναίες επιφάνειες (5.000 στρέμματα) των υγροβιότοπων και τον καταλαμβανόμενο από τα ίδια τα αναχώματα υδάτινο χώρο.

Η απομάκρυνση των αναχωμάτων είναι προαπαιτούμενο κάθε προσπάθειας αποκατάστασης του οικοσυστήματος της λίμνης, ώστε να επέλθει η εξυγίανση των υδάτων και να εκλείψουν τα φαινόμενα της δυσοσμίας, που αναδύεται συχνά από τη Λίμνη, τα ψόφια ψάρια και το ευτροφικό φυτοπλαγκτόν.

Η απομάκρυνση των αναχωμάτων προτείνεται στο ΔΙΑΧΕΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ, που συντάχθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου το 2004 [2], από τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης συνεχώς και μάλιστα σε πρόσφατη  γνωμοδότησή του [3], από το Τ.Ε.Ε. – Τ.Η. [4], από τον πρώην Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ και από την Επιστημονική  Κοινότητα καθώς και σε πάμπολλες επιστημονικές μελέτες και αποτελεί καθολικό και συνεχές αίτημα της Γιαννιώτικης κοινωνίας.

Ο ποδηλατόδρομος σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες μελετητές πρέπει να κατασκευασθεί στον περίγυρο των υγροβιοτόπων, αναδεικνύοντας την ομορφιά τους και προστατεύοντάς τους από παράνομες καταπατήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω καταγγέλλουμε ότι οι ενέργειες τόσο της Δημοτικής Αρχής  όσο και της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες αποβλέπουν εις το να παραμείνουν σε ισχύ οι αποφάσεις της Επιτροπής Οριοθέτησης, που οριοθετούν την Λίμνη Παμβώτιδα στα πιο πάνω παράνομα αναχώματα, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το περί δικαίου αίσθημα της Κοινωνίας και πρέπει πάραυτα να σταματήσουν.

Καλούμε τον νέο Δήμαρχο  κ. Θωμά Μπέγκα, ακολουθώντας και εκφράζοντας τα αισθήματα των πολιτών της Πόλης των Ιωαννίνων και όχι μόνο, να αποσύρει τις κατατεθείσες στο Συμβούλιο της Επικρατείας Παρεμβάσεις του Δήμου Ιωαννιτών για την διάσωση και προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας.

Ιωάννινα  5 Νοεμβρίου 2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Σακκάς

Σημειώσεις

[1]     Αρ. πρ. 70008/6885/06.08.2012/Περιφέρεια Ηπείρου

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBekZiQzJKdmlHSGc/edit

 [2]    Διαχειριστικό Σχέδιο Λίμνης Παμβώτιδας, 2004

http://sppi1976-study.blogspot.gr/2004/12/2004.html

 [3]    Αρ. πρ. 305/04.11.2013/ Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας “Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Πεζόδρομος-ποδηλατόδρομος περιμετρικά της λίμνης Παμβώτιδας»”

https://drive.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBX3E4TkFtNVFYRnc/view?usp=sharing

 [4]    Αρ. πρ. 946/07.06.2012/ΤΕΕ-ΤΗ “Οριοθέτηση λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων”

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBcmd5U2Z1Qm0ybnM/edit