Διατύπωση γραπτών απόψεων επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Διάνοιξη υδάτινου καναλιού για τη δημιουργία εναλλακτικού στίβου θαλασσίου σκι, επί της βόρειας πλευράς του αναχώματος Αμφιθέας στο Δήμο Ιωαννιτών». Απόρριψη ΜΠΕ ως παράνομης, ελλιπούς και αντίθετης στα δεδομένα της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και πρακτικής

ntamari

Το σημείο από όπου πάρθηκαν τα αδρανή για το μπάζωμα του υγρότοπου Αμφιθέας, από το Μιτσικέλι δίπλα ακριβώς στον παραλίμνιο δρόμο ανάμεσα από Μονή Ντουραχάν και Λογγάδες.

 

Το έγγραφο σε pdf εδώ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ28ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινατηλ. 6972 20 80 32

email: info@ecoioannina.gr

http://www.ecoioannina.gr/

Μιλτιάδης Μπούκας του Γεωργίου,  εκπρόσωπος της Τοπικής Κίνησης Ιωαννίνων του Πολιτικού Κόμματος με την επωνυμία «Οικολόγοι Πράσινοι», κάτοικος Ιωαννίνων 

Προς      

1.        Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

2.        Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

Γενική Δ/νση  Χωρ/κής & Περ/κής Πολιτικής

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου

3.        κ. Ιωάννη Παπαγιάννη

προϊστάμενο Τμήματος  Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

Γενική Δ/νση  Χωρ/κής & Περ/κής Πολιτικής

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου

4.        Περιφέρεια Ηπείρου

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

5.        Περιφέρεια Ηπείρου

Επιτροπή Περιβάλλοντος

Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

6.        Δήμος Ιωαννιτών

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Ιωάννινα,    5  Αυγούστου  2013

ΘΕΜΑ:         Διατύπωση γραπτών απόψεων επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Διάνοιξη υδάτινου καναλιού για τη δημιουργία εναλλακτικού στίβου θαλασσίου σκι, επί της βόρειας πλευράς του αναχώματος Αμφιθέας στο Δήμο Ιωαννιτών».

Απόρριψη ΜΠΕ ως παράνομης, ελλιπούς και αντίθετης στα δεδομένα της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και πρακτικής

 

Επί 7 μήνες εκτελούνται παράνομες εργασίες στη Λίμνη Παμβώτιδα για την κατασκευή στίβου θαλασσίου σκι στον υγρότοπο Αμφιθέας. Επί 7 μήνες με παιδαριώδεις κωμικοτραγικές δικαιολογίες «εκπαίδευσης χειριστών», «ξεκούρασης των εκατοντάδων γλάρων» ή δήθεν «κοπής καλαμιών», σκάβεται, μπαζώνεται, καταστρέφεται το τελευταίο καθαρό κομμάτι της Παμβώτιδας.

Και οι εργασίες δεν εκτελούνται από κανένα; Ποιος είναι υπεύθυνος; Παρακαλούμε τις Υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται το παρόν να μας απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα: ποια Υπηρεσία εκτελεί επί 7 μήνες τις ως άνω εργασίες; ποιος είναι ο επιβλέπων το έργο; με ποια σύμβαση έργου και ποιο προϋπολογισμό; μπορεί ο καθένας να σκάβει το Μιτσικέλι ακριβώς δίπλα στον παραλίμνιο δρόμο για αδρανή και να μπαζώνει τους υγρότοπους; Ποιος ευθύνεται για την εκτέλεση των παράνομων αυτών εργασιών και πως θα αποκατασταθεί η ανοιχτή πληγή από τις εκσκαφές αδρανών που χάσκει δίπλα στον Παραλίμνιο Δρόμο;

Τα ανωτέρω καταγράφονται επί μήνες με φωτογραφική τεκμηρίωση, ακόμη και σήμερα,  στο ημερολόγιο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας από το προσωπικό του, και έχουν καταγγελθεί και εγγράφως από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και τους Οικολόγους Πράσινους ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ρόλος της Διοίκησης είναι η τήρηση της νομιμότητας για την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτείας, και ειδικότερα του Φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη Διοίκηση και Διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής η προστασία του οικοσυστήματος και όχι η συγκάλυψη παράνομων εργασιών. Εφόσον δεν απαντηθούν τα ανωτέρω ερωτήματα είναι πασιφανές ότι η Διοίκηση και ο Φορέας δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους βάση της κείμενης νομοθεσίας.

Οι εργασίες για την κατασκευή του στίβου θαλασσίου σκι έχουν διακοπεί ήδη δύο φορές ως παράνομες από τη Διοίκηση, και για το έργο διεξάγεται εισαγγελική έρευνα. Αντίστοιχα με το έργο και η ΜΠΕ προσβάλει την κοινή λογική, το δημόσιο αίσθημα, τα περιβαλλοντικά κεκτημένα, τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης και τα δεδομένα της επιστήμης. Το έργο ήδη υλοποιείται χωρίς ΑΕΠΟ και με σωρεία παραβιάσεων και αναγνωρίζεται ως καταστροφικό για την ΖΕΠ στο Διαχειριστικό Σχέδιο της Λίμνης Παμβώτιδας.

1.       Η συζήτηση και μόνο της ΜΠΕ αποτελεί κατάφορη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αφού:

 •  Σύμφωνα με το Π.Δ. 256/1998: Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α’ 116) “Περί κατηγοριών Μελετών”, η ΜΠΕ του στίβου θαλασσίου σκι στον υγρότοπο Αμφιθέας θα έπρεπε να έχει συνταχθεί από μελετητή κατόχου Μελετητικού Πτυχίου Περιβάλλοντος κατηγορίας 27. Στην παρούσα μελέτη αυτό δεν συμβαίνει οπότε όλη η μελέτη είναι άκυρη.
 • Στην παράγραφο 3.2 Νομοθεσία δεν λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία για τις ΜΠΕ, ο Ν. 4014/2011
 • Το έργο δεν κατατάσσεται σε καμία κατηγορία της Υ.Α. «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011» (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)»

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι οι ελάχιστες διαστάσεις ενός στίβου είναι 600×85 m (51 στρέμματα) http://www.iwsf.com/slalomcourselayout/layout.htm

Ο Δήμος Ιωαννιτών κατασκευάζει στίβο 800×80 m (64 στρέμματα) εντός περιοχής Natura 2000, οπότε η κατασκευή του στίβου σκι κατατάσσεται τουλάχιστον στην Κατηγορία Α2, σύμφωνα με το Παράρτημα VI, Ομάδα 6η (Τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, κτηριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής», α/α 17 Γήπεδα και εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες)

image1

 • Για τα έργα κατηγορίας Α2, ο Ν.4014/2011, Άρθρο 4, παράγραφος 3.δ. προβλέπει: «Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.»

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Δημόσιας διαβούλευσης για τη ΜΠΕ έγινε στις 05.07.2013, παράτυπα καθώς δεν αναφέρεται η κατηγορία του έργου, και δεν τηρείται η προθεσμία των 35 εργάσιμων ημερών. Αντ’ αυτού η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται ένας μήνας με επίκληση διατάξεων που έχουν καταργηθεί καθώς στο Άρθρο 32 του N.4014.2011 αναφέρεται: «Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.»

Συνεπώς δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία διαβούλευσης και ως εκ τούτου είναι άκυρη.

 

 • Το έργο εκτελείται από το Δεκέμβριο του 2012 χωρίς ΑΕΠΟ.

Αναφορικά με την υποχρέωση σύνταξης ΜΠΕ, παραθέτουμε απόσπασμα από το αριθ. Πρωτ. 141726/12602/29.03.2013  έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη για την Κενάν Μεσσαρέ: «από την περιβαλλοντική νομοθεσία και την πάγια νομολογία του ΣτΕ, ΜΠΕ πρέπει να έχει προηγηθεί της εκτελέσεως του έργου. Ως έναρξη δε πραγματοποίησης του έργου θεωρείται όχι μόνο η υλική ενέργεια εκτελέσεως του έργου αλλά και η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της κατασκευής του έργου, όπως εν προκειμένω η διοικητική πράξη με την οποία προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εκτέλση του έργου, πολλώ δε μάλλον για την ανάθεση της κατασκευής του»

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBdUd2bW1TcWZqVHc/edit?usp=sharing

Η αναγκαιότητα ΑΕΠΟ είναι γνωστή στις αρμόδιες Υπηρεσίες, και τεκμηριώνεται και στο από 03.06.2013 έγγραφο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος όπου αναφέρεται: https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBNnlkZ0xJYnh2U2s/edit?usp=sharing

«Ε.1 Περιβαλλοντική αδειοδότηση

 

Η κατασκευή και λειτουργία στίβου θαλασσίου σκι εντάσσεται στην Ομάδα 6η: «Τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής», με α/α 17 «Γήπεδα και εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες», στην οποία συμπεριλαμβάνονται και όλα τα συνοδά έργα (κοπή – εκρίζωση καλαμιών, εκσκαφές, προβλήτες, ράμπες, κτλ.), σύμφωνα με τη (6) σχετική Υ.Α. Εφόσον η συνολική επιφάνεια της εγκατάστασης θα είναι 64 στρέμματα, το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α2 και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έπρεπε να είχε εκδοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Ωστόσο, ο Δήμος Ιωαννιτών ξεκίνησε τις εργασίες για την κατασκευή στίβου θαλασσίου σκι στον καλαμώνα στην περιοχή Αμφιθέας χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του Νόμου 4014/2011 περιβαλλοντική άδεια, σε αντίθεση με αυτόν. (…)

 

Στη συνέχεια, με το (37) σχετικό, η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου διευκρίνισε στο Δήμο Ιωαννιτών ότι η δημιουργία στίβου θαλασσίου σκι κατατάσσεται στην Α2 κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της (6) σχετικής Υ.Α. και ότι θα έπρεπε να υποβάλλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αιτιολογώντας την αλλαγή στις απόψεις της «… επειδή από νεότερα στοιχεία προκύπτει ότι οι εργασίες κοπής καλαμιών γίνονται ώστε η υδάτινη επιφάνεια του θέματος να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εναλλακτικού στίβου θαλασσίου σκι…». Η αιτιολόγηση της εν λόγω υπηρεσίας είναι ανακριβής αφού ο Δήμος Ιωαννιτών είχε δηλώσει σαφώς τις προθέσεις του από τις 15-01-2013, όταν είχε καταθέσει σχετική περιβαλλοντική έκθεση.»

 

image2

 • Η ΜΠΕ του στίβου θαλασσίου σκι δεν περιλαμβάνει ούτε καν τα ελάχιστα οριζόμενα από την νομοθεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω Παράρτημα ΙΙ του Ν.4014/2011. Από τη ΜΠΕ απουσιάζουν παντελώς τα:

–            1)   Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

–            3)   Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος ή και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης

–            5)   περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, με αναφορά στην αξιοπιστία των μεθόδων

–            7)  Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, το οποίο α περιλαμβάνει και το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης.

2.          Το έργο κατασκευής στίβου θαλασσίου σκι εκτελείται από τον Δεκέμβριο του 2012 εκριζώνοντας, σκάβοντας, εκβαθύνοντας και μπαζώνοντας τον καλαμώνα Αμφιθέας χωρίς καμία μελέτη διαχείρισης καλαμώνων.

Στη Παμβώτιδα έχοντας καταπατήσει, μπαζώσει, κλείσει με αναχώματα και κρηπιδώματα το μεγαλύτερο μέρος της περιμέτρου της, οι καλαμώνες και οι ρηχές εκτάσεις δεν μας περισσεύουν, ενώ αναγνωρίζονται από το Διαχειριστικό Σχέδιο Λίμνης Παμβώτιδας 2004 ως η σημαντικότερη περιοχή της.

Για τη σημασία τους παραθέτουμε δηλώσεις της πρώην προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας κας Ιφιγένειας Κάγκαλου στην εφημερίδα Ηπειρωτικός Αγων της 1ης Αυγούστου 2013: “«Δηλώνω ότι ποτέ δεν υιοθετήθηκε ούτε πραγματοποιήθηκε εκρίζωση καλαμώνα σε οποιοδήποτε σημείο της λίμνης συμπεριλαμβανομένων των υγρών λιβαδιών ή/και της μεταβατικής- παρόχθιας ζώνης» αναφέρει η κα Κάγκαλου. Συμπληρώνει δε ότι αντίθετα, είχε εκπονηθεί προκαταρτικό σχέδιο για μερική διαχείριση του καλαμώνα σε επιλεγμένα σημεία το οποίο περιελάμβανε κοπή και απομάκρυνση σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις βασικές οικολογικές λειτουργίες του οικοσυστήματος.  Αιτιολογεί το σχέδιο λέγοντας ότι «ο συγκεκριμένο είδος παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε αφθονία, αποτελεί ‘είδος-κλειδί’ για τα ευρωπαϊκά ρηχά λιμναία και υγροτοπικά συστήματα και ως εκ τούτου τόσο  η διαχείρισή του όσο και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν συνάφεια με τον χρόνο ζωής του απαιτούν προσεκτική προσέγγιση». Η δήλωση έρχεται ως απάντηση σε επιχειρήματα που διατυπώθηκαν υπέρ της κατασκευής της πίστας.”

http://www.agon.gr/news/117/ARTICLE/22478/2013-08-01.html

3.          Στην Παράγραφο 3.1 της ΜΠΕ αναφέρεται η θέση της δραστηριότητας στα τεμάχια 188 και 189. Τα τεμάχια αυτά ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και όχι στον Δήμο Ιωαννιτών όπως τεκμηριώνεται στο συνημμένο από 9 Ιουλίου 2013 έγγραφο «Καταπάτηση Δημόσιων Εκτάσεων από την εκτέλεση των παράνομων χωματουργικών εργασιών κατασκευής Στίβου Θαλασσίου Σκί στον υγρότοπο Αμφιθέας της λίμνης Παμβώτιδας» του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και του Μιλτιάδη Μπούκα.

Τα τεμάχια 188 και 189 προέρχονται από τα τεμάχια του Πίνακα υπ. αριθμ. 2 «Έλη» του κτηματολογικού πίνακα διανομής Στρουνίου έτους 1933, όπου σύμφωνα με την 10.832/1961 Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων ρητώς αναφέρεται: «Εκ των κοινοχρήστων εκτάσεων του Αγροκτήματος Στρουνίου δεν μεταβιβάζονται διά της παρούσης αποφάσεως μας οι τοιούται του πίνακος υπ’ αριθμ 2 «Έλη»».

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBODRhOUljQlFiQWc/edit?usp=sharing

Τα αναφερόμενα στην τροποποιημένη άδεια αξιοποίησης υδατικών πόρων, Απόφαση Αρ. πρ. 38036/982/03.07.2013, Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBMWFYalBCQjVLMUE/edit?usp=sharing

στο “Έχοντας υπόψη 18”, “Πλην όμως, δεν λαμβάνει υπόψη της την επιφύλαξη μελλοντικής μεταβίβασης, λόγω αποξηραντικών έργων, η οποία τελικά επιτελέστηκε με την αριθ. 1/1968 απόφαση της Πρωτοβάθμιας επιτροπής, καταρτίσεως Κτηματολογίου της Κοινότητας Στρουνίου, κατά συνέπεια ήταν εσφαλμένη.” είναι παντελώς ανακριβή καθώς το ανάχωμα Αμφιθεάς κατασκευάσθηκε μετά το 1973, αλλά και μετά την κατασκευή του μέχρι και σήμερα η περιοχή ουδέποτε αποξηράνθηκε αλλά διατηρεί αναλλοίωτο τον υγροτοπικό της χαρακτήρα. Ενώ ακόμη και η ίδια 1/1968 απόφαση αναφέρει ρητώς ότι «Τα κατωτέρω δε περιγραφόμενα αγροτικά ακίνητα «Έλη» δεν έχουν μεταβιβασθή δια της ως άνω αποφάσεως, ήτις επεφυλάχθη καθ’ όσον ταύτα κατακλύζονται υπό των υδάτων της Λίμνης Παμβώτιδος εν μέρει» .

Επίσης οι επίμαχες εκτάσεις ουδέποτε έχουν μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ιωαννίνων. Στον συνημμένο Τόμο με αριθμό 1206 και α.α.8, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν μεταγραφεί ότι ανήκουν στην Κοινότητα Αμφιθέας μόνο οι εκτάσεις των Πινάκων 1, 4 και 5 και όχι οι εκτάσεις του Πίνακα υπ. αριθμ. 2 «Έλη» του κτηματολογικού πίνακα διανομής Στρουνίου έτους 1933 από όπου προέρχονται τα τεμάχια 188 και 189.

4.          Απουσία υδρολογικών στοιχείων. Στην παράγραφο 4.1 αναφέρεται ότι οι πηγές εγγυώνται την ύπαρξη επαρκούς ποσότητας νερού στον προτεινόμενο στίβο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς έχουν αναφερθεί χρονιές που οι πηγές έχουν στερέψει. Πρέπει να δοθούν στοιχεία για την μηνιαία παροχή των πηγών

5.          Στην παράγραφο 4.1 αναφέρεται ότι θα διαμορφωθεί καθαρή υδάτινη επιφάνεια με βάθος 2m. Στην περιοχή όμως η στάθμη ρυθμίζεται τεχνικά, με άντληση στη λίμνη και με τεχνική εκτροπή του νερού μέσω τούνελ προς την τάφρο Λαψίστας. Συνεπώς, αφού το υψόμετρο του νερού στην περιοχή των εργασιών δεν ρυθμίζεται με φυσικές διεργασίες, αλλά επιλέγεται τεχνητά με ανθρώπινες παρεμβάσεις, η ΜΠΕ πρέπει να επισημαίνει ποια στάθμη υδάτων λαμβάνει ως αφετηρία μέτρησης για το αναφερόμενο βάθος των 2m.

6.         Στην παράγραφο 4.1 και στην 6.2 αναφέρεται ότι θα γίνει κοπή των καλαμιών για διαμόρφωση καθαρής υδάτινης επιφάνειας με βάθος 2m. Στην περιοχή όμως πριν την εκτέλεση των εργασιών το βάθος του νερού ήταν 0,40m, το οποίο μια και οι εργασίες έχουν ήδη εκτελεστεί μπορεί εύκολα να πιστοποιηθεί μετρώντας το βάθος του ανέπαφου καλαμώνα περιμετρικά της ζώνης εργασιών. Συνεπώς είναι αυτονόητο ότι δεν έγινε «κοπή καλαμιών» άλλα εκσκαφές εκβάθυνσης οι οποίες δεν αναφέρονται στην ΜΠΕ. Από τα 0,40m απαιτούνται εκσκαφές 1,6m βάθους για να πάμε στα 2m. Οπότε ο όγκος εκσκαφών, οι οποίες είναι ιλύς και  όχι βιομάζα από κοπή καλαμιών, είναι 800 x 80 x 1,60 = 102.400 mπέντε φορές μεγαλύτερη ποσότητα από ότι προβλέπεται στην ΜΠΕ. Που θα αποτεθούν τα επί πλέον 80.000 m3;

7.         Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στις εκσκαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Μιτσικέλι από όπου ελήφθησαν παράνομα τα αδρανή, ούτε γίνεται εκτίμηση της ποσότητάς τους. Εκτίμηση είναι: μήκος επιχώματος 800+80+30+30=940μ , μέσο πλάτος 5μ, μέσο βάθος 2μ, ήτοι 940x5x2=9.400 m3 αδρανών υλικών τα οποία γενικά και αορίστως στην παράγραφο 6.2 προβλέπεται να πάνε σε «νόμιμο χώρο εναπόθεσης αδρανών υλικών». Τέτοιοι χώροι δεν έχουν προβλεφθεί στον σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων. Η μη υπόδειξη συγκεκριμένου χώρου απομάκρυνσης κάνει πολύ πιθανό τα αδρανή να παραμείνουν εντός του υγρότοπου Αμφιθέας. Επιβάλλεται η υπόδειξη συγκεκριμένου χώρου απομάκρυνσης.

8.         Είναι επίσης προφανές ότι η αναφορά ότι «όλες οι παραπάνω επιχώσεις και εν γένει χωματουργικές εργασίες είναι προσωρινές» δεν ισχύει καθώς η εκβάθυνση είναι μόνιμη.

9.         Στην παράγραφο 6.3 «Επιπτώσεις στην χλωρίδα και πανίδα» δεν περιγράφονται οι αρνητικές επιπτώσεις του έργου.

Αναφορικά με την ορνιθοπανίδα οι αρνητικές επιπτώσεις του έργου περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Αρ. Πρ. 13/179/ 12.07.2013 έγγραφο Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας “η χορήγηση της νέας άδειας «αξιοποίησης» των υδατικών πόρων της περιοχής πίσω από το ανάχωμα Αμφιθέας (καλαμώνας Αμφιθέας) παρουσιάζεται ανακριβώς και ως σημαντική δράση για τα πουλιά της περιοχής για «τη βελτίωση των τόπων αναπαραγωγής και τροφοληψίας υδρόβιων ειδών σε συνδυασμό με την παροχή εκτάσεων γλυκού νερού ιδιαίτερα σημαντικών για ξεκούραση κυρίως κάποιων ειδών παπιών τον χειμώνα καθώς και των εκατοντάδων γλάρων». Το ανωτέρω στηρίζεται σε παλαιότερο έγγραφο του πρόεδρου του Φορέα Διαχείριση Λίμνης Παμβώτιδας και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (βλέπε το με Α.Π.49/11-02-2013 έγγραφό του, το οποίο όμως ανασκευάζεται με Α.Π. 132/ 23-04-2013 νεότερο έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται τα σημαντικά προστατευόμενα είδη που έχουν καταγραφεί στην περιοχή). Αντίθετα το έργο έχει αρνητικές επιπτώσεις”.

Ειδικότερα αποτελεί κρίσιμο ενδιαίτημα αναπαραγωγής και τροφοληψίας για τουλάχιστον τρία ζευγάρια Βαλτόπαπιες (Aythyanyroca) που αποτελεί τουλάχιστον 2% του εθνικού πληθυσμού ενός είδους που είναι παγκοσμίως απειλούμενο με εξαφάνιση και περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=TPsw%2b3PNVX8%3d&tabid=518&language=el-GR) αλλά και για αρκετά ακόμη άτομα του είδους που προσελκύονται εκεί από τις γύρω περιοχές όπου φωλιάζουν. Συνολικά η λίμνη Παμβώτιδα θεωρείται και μία από τις σημαντικότερες διεθνώς για την διατήρηση του είδους και η δεύτερη σημαντικότερη περιοχή της χώρας για τις Βαλτόπαπιες (αφού υπολογίζεται ότι εδώ φωλιάζει το 15% του εθνικού πληθυσμού τους), οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τους καλαμώνες και κάθε παρέμβαση εκεί θα έπρεπε να γίνεται βάση εγκεκριμένου σχεδίου από τον Φορέα Διαχείρισης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική λανθασμένα παρουσιάζεται στην ΜΠΕ ότι τα έργα δεν θα έχουν καμία επίδραση, αφού όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBQkRlSk1LbncxTnM/edit) όχι μόνο υπάρχουν ήδη αρνητικές επιπτώσεις από την όχληση, την ακατάλληλη κοπή και την ακατάλληλη εποχή που γίνεται η κοπή και η εκβάθυνση της περιοχής, αλλά και μελλοντικά εγκυμονεί κινδύνους για τα προστατευόμενα είδη από την αύξηση και την πρόσφατη φωλεοποίηση των ασημόγλαρων στην Παμβώτιδα σε τεχνητές νησίδες στην περιοχή όπου έγιναν παλαιότερα ακατάλληλες κοπές του καλαμώνα, ένα είδος που είναι «ανταγωνιστικό» και που θα έπρεπε βάση της νομοθεσίας οι υπηρεσίες να μεριμνούν για τον πληθυσμιακό του έλεγχο (βλέπε Άρθρο 5θ, παράγραφος 1 της ΚΥΑ 8353/276/Ε103/23-02-2012 (ΦΕΚ 415 Β΄) αντί να προβλέπεται η δημιουργία και επιπλέον 2 νησίδων όπου μπορεί πιθανώς να φωλιάσει (βλέπε κεφάλαιο 8 παράγραφος 2).

Επιπλέον στην περιοχή παρουσιάζονται σε διάφορες φάσεις του έτους και άλλα είδη που περιλαμβάνονται στην οδηγία 79/409 και για τα οποία επιβάλλεται να καθοριστούν οι πληθυσμιακές τιμές αναφοράς, να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των έργων και να οριστούν τα μέτρα διατήρησης κτλ. όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία και θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στα «εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία» που προβλέπεται να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην «Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση» σύμφωνα με το Άρθρο 5Α, παράγραφος 1 και 2 της ΚΥΑ 8353/276/Ε103/23-02-2012 (ΦΕΚ 415 Β΄). .

Τα στοιχεία λοιπόν που αναφέρονται στην συγκεκριμένη μελέτη δεν είναι μόνο ελλιπέστατα αλλά και δολίως ανακριβή [βλέπε κεφάλαιο 6.3 και συνοπτικό πίνακα του Ερωτηματολογίου κεφάλαιο 5, παράγραφοι α), β), γ). και δ)] γεγονός που επιβεβαιώνει και ο μελετητής στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων αφού παραδέχεται τελικά ότι: «το έργο θα επιφέρει επιπτώσεις το μέγεθος των οποίων δεν μπορεί να αξιολογηθεί με ακρίβεια», ενώ θεωρεί ότι «με της κατασκευής του έργου από εξειδικευμένους ανθρώπους ίσως κάποιες από αυτές τις επιπτώσεις αμβλυνθούν περισσότερο»  (βλέπε κεφάλαιο 8 παράγραφος 4), την ώρα μάλιστα που το έργο έχει ήδη πραγματοποιηθεί χωρίς καν επιβλέπουσα αρχή.

10.      Επίσης στην παράγραφο 6.3 «Επιπτώσεις στην χλωρίδα και πανίδα» δεν γίνεται καμία αναφορά στο κρισίμως κινδυνεύον με εξαφάνιση ασπόνδυλο ενδημικό ορθόπτερο Chorthippus lacustris (La Greca and Messina, 1975) της λίμνης των Ιωαννίνων. Το ενδιαίτημά του είναι υγρά λιβάδια με ψηλά χόρτα από τα οποία και τρέφεται, και το οποίο καταστρέφεται με την εφαρμογή εκβάθυνσης βάθους 2m.

Η κατανομή του στον κόσμο περιορίζεται στα υγρά λιβάδια περιφερειακά της λίμνης των Ιωαννίνων και στην περιοχή της λιμνοπούλας Παραμυθιάς, και εκτιμάται ότι έχει χάσει το 85-99% του βιοτόπου του τα τελευταία 50 χρόνια (Human Land use Threatens Endemic Wetland Species: The Case of Chorthippus lacustris (La Greca and Messina 1975) (Orthoptera: Acrididae) in Epirus, Greece, Vassiliki KatiParaskevi ManiOtto von HelversenFer WillemseNorbert ElsnerPanayotis Dimopoulos)

http://www.researchgate.net/publication/225799196_Human_Land_use_Threatens_Endemic_Wetland_Species_The_Case_of_Chorthippus_lacustris_(La_Greca_and_Messina_1975)_(Orthoptera_Acrididae)_in_Epirus_Greece

Το είδος αναφέρεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, σελ 474, κατηγορία κινδύνου: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [A2c]

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=MhjfH8vqipg%3D&…

11.      Η αναφορά στην παράγραφο 7.6 ότι «Προτείνεται οι εργασίες να γίνουν υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη του Φορέα Διαχείρισης και εξειδικευμένων σε σχετικά θέματα ανθρώπων» είναι εμπαιγμός του Φορέα και υποτίμηση της νοημοσύνης μας, καθώς τα έργα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ εκτελέστηκαν και εκτελούνται χωρίς επίβλεψη είτε του Φορέα είτε κάποιας τεχνικής υπηρεσίας.

12.      Στην ΜΠΕ και τα σχέδια δεν προβλέπονται οι επιχώσεις που έχουν ήδη γίνει σε επαφή με το υφιστάμενο ανάχωμα Αμφιθέας. Επίσης δεν προβλέπεται η απομάκρυνσή τους εσκεμμένα ώστε να χρησιμοποιηθούν κρυφά για έδραση των κερκίδων.

Συμπερασματικά η ΜΠΕ που κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση για έργο δημιουργίας «εναλλακτικού στίβου θαλάσσιου σκι», προσβάλει την κοινή λογική, το δημόσιο αίσθημα, τα περιβαλλοντικά κεκτημένα, τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης και τα δεδομένα της επιστήμης. Το έργο ήδη υλοποιείται χωρίς ΑΕΠΟ και με σωρεία παραβιάσεων και αναγνωρίζεται ως καταστροφικό για την ΖΕΠ στο Διαχειριστικό Σχέδιο της Λίμνης Παμβώτιδας. Η συζήτηση και μόνο της ΜΠΕ αποτελεί κατάφορη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αφού:

 • Κανένα έργο (και δη παράνομο) δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί εκ των υστέρων ή κατά την διάρκεια υλοποίησής του (νομολογία ΣτΕ).
 • Το έργο (όπως και τα συνοδά) πραγματοποιείται ήδη χωρίς ΑΕΠΟ ως όφειλε (γνωμοδότηση Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) ενώ πάνω από 80% έχει ήδη κατασκευαστεί παράνομα με προσχηματικές άδειες αξιοποίησης Υδατικών Πόρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 • Σύμφωνα με πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (1055/2012) ακόμη και οι αυτές οι δύο άδειες αξιοποίησης Υδατικών Πόρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τις οποίες περιγράφονται κάποιες από τις εργασίες που γίνονται, έχουν εκδοθεί παράνομα αφού όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο σχετικό: «Μέχρι την έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης και Προγράμματος Μέτρων κατά τις διατάξεις του ν. 3199/2003, η εκτέλεση έργου αξιοποιήσεως υδατικών πόρων είναι επιτρεπτή, μόνον αν εντάσσεται σε προγραμματισμό που έχει εγκριθεί κατά τον προγενέστερο ν. 1739/1997….. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν καταρτισθεί τα προβλεπόμενα από το ν. 3199/2003 Σχέδια Διαχείρισης, Προγράμματα Μέτρων και το Μητρώο Προστατευομένων Περιοχών. Εφόσον πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξεως δεν είχε εγκριθεί πρόγραμμα ανάπτυξης υδατικών πόρων, κατά τους ορισμούς του άρθρου 4 του ν. 1739/1987, ούτε είχε ολοκληρωθεί το Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων της Περιφερείας….».
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστούν οποιαδήποτε δεσμευτικοί / περιοριστικοί περιβαλλοντικοί όροι κατά την φάση κατασκευής.
 • Το έργο υλοποιείται παράνομα σε δημόσιες εκτάσεις, οι οποίες καταπατούνται (σύμφωνα με έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας).
 • Η ΜΠΕ δεν συντάχθηκε από ομάδα ειδικών επιστημόνων στο αντικείμενο αυτό, με αποτέλεσμα η μελέτη να βρίθει από ανακρίβειες, λάθη, παραλείψεις και αντιφάσεις, τα στοιχεία που παραθέτει είναι ελλιπή και τα συμπεράσματα αντίθετα στα δεδομένα της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και πρακτικής.
 • Δεν στοιχειοθετείται ξεκάθαρος διαχειριστικός στόχος ή σκοπός για τα είδη της προστατευόμενης περιοχής αν και υλοποιείται εντός ΖΕΠ και δεν στηρίζεται ως όφειλε με εγκεκριμένη μελέτη κοπής ή διαχείρισης καλαμώνων από τον Φορέα Διαχείρισης, προϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη χρήση εντός της ΖΕΠ.
 • Δεν έχει εξεταστεί ή αξιολογηθεί καμία εναλλακτική λύση ως όφειλε λόγω των σοβαρών επιπτώσεων εντός ΖΕΠ, δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και δεν αναφέρονται τα αντισταθμιστικά μέτρα αφού αναγνωρίζει αρνητικές επιπτώσεις.
 • Δημιουργείται πιθανά σοβαρός κίνδυνος για την δημόσια υγεία και ασφάλεια πτήσεων από την συχνότερη παρουσία ασημόγλαρων στο Αεροδρόμιο Ιωαννίνων (αναφέρεται ότι τα έργα θα ωφελήσουν «εκατοντάδες γλάρους»), είδος που στη νομοθεσία χαρακτηρίζεται ανταγωνιστικό και είναι «είδος μάστιγα» που χρειάζεται έλεγχο και όχι υποβοήθηση των πληθυσμών του.
 • Αντίθετα η περιοχή αποτελεί κρίσιμο ενδιαίτημα για είδη του Παραρτήματος Ι της Κ.Οδηγίας 79/409 (τα οποία δεν αναφέρονται όλα ως όφειλε, ούτε θέτονται διαχειριστικοί στόχοι, πληθυσμοί αναφοράς, κατάσταση διατήρησης κτλ) και δεν λαμβάνονται υπόψη τα διεθνή σχέδια δράσης (όπου η ενόχληση για λόγους αναψυχής, η διατάραξη της υδρολογίας, η καταστροφή της υδροχαρούς βλάστησης και η ακατάλληλη κοπή καλαμώνων  θεωρούνται κρίσιμες απειλές για τα απειλούμενα είδη των καλαμώνων).
 • Υλοποιείται ήδη με παράνομη απόληψη αδρανών από το βουνό Μιτσικέλι, δεν αναφέρεται ο χώρος που θα τοποθετηθούν τα υλικά μετά το τέλος των εργασιών.
 • Για το έργο διεξάγεται ήδη εισαγγελική έρευνα, ενώ δύο φορές οι εργασίες έχουν διακοπεί.

Κατόπιν των παραπάνω ζητούμε να απορρίψετε την ΜΠΕ του παράνομου αυτού έργου και να ορίσετε τον τρόπο πλήρους αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει ήδη γίνει στο σημαντικότερο τμήμα της λίμνης Παμβώτιδας όπου ακόμη τρέχουν καθαρά τα νερά των πηγών του Μιτσικελίου και έτσι αποτελεί την τελευταία ελπίδα για την αποκατάσταση ολόκληρου του λιμναίου οικοσυστήματος.

Κων/νος ΒάσσηςΜέλος ΔΣ Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, εκπρόσωποςΣυλλόγου ΠροστασίαςΠεριβάλλοντος Ιωαννίνων Μιλτιάδης Μπούκας του Γεωργίου, εκπρόσωπος της Τοπικής Κίνησης Ιωαννίνων του Πολιτικού Κόμματος με την επωνυμία «Οικολόγοι Πράσινοι»

 

 

 

Συνημμένα

–       Από 9 Ιουλίου 2013 έγγραφο «Καταπάτηση Δημόσιων Εκτάσεων από την εκτέλεση των παράνομων χωματουργικών εργασιών κατασκευής Στίβου Θαλασσίου Σκί στον υγρότοπο Αμφιθέας της λίμνης Παμβώτιδας» του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και του Μιλτιάδη Μπούκα

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBXzI4a2pHMXBRSG8/edit?pli=1

–       Αρ. Πρ. 13/179/ 12.07.2013 έγγραφο Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBQkRlSk1LbncxTnM/edit

–       Τόμος με αριθμό 1206 και α.α.8, Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBUWc0Z002VWJDanc/edit?usp=sharing

 

ΥΓ. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στους παρακάτω συνδέσμους:

2013.06.26.MPE.ski
https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBeGpYSEhQdkFlXzQ/edit?usp=sharing

 

2013.06.26.Eidiki.Oikologiki.Aksiologisi

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBWDlSbkFJZVg1TlE/edit?usp=sharing

 

2013.06.26.Panida

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBRjlORWNRcGJGQzQ/edit?usp=sharing

 

2013.03.15.topografiko.low

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBUzg4eVpwMFgya1E/edit?usp=sharing

 

2013.03.15.Sxedio.Prosorinon.Epixoseon

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBSEZNOWVvYk9kOTQ/edit?usp=sharing

 

2013.03.15.Katopsi.tomes

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBNllYbTZIVG5EMlk/edit?usp=sharing

 

2013.06.15.skarifima.prosorinon.kataskevon

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBczNHZ3hXRmpISGc/edit?usp=sharing