Η σελίδα μας στο facebook
intro

lake Εδώ το κείμενο σε pdf

Press here for the text in English

http://www.agon.gr/news/117/ARTICLE/27174/2014-09-06.html 

Προς   1.    Τη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι και Wakeboard και τον Πρόεδρο της κ. Kuno Ritschard

2.    Τις Διοικήσεις και τους αθλητές των σωματίων και ομοσπονδιών θαλασσίου σκι των χωρών που συμμετέχουν στους σημερινούς αγώνες στην πόλη μας

3.      Προς τους πολίτες όλου του κόσμου

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η φιλοσοφία του αθλητισμού ανέκαθεν σχετιζόταν στενά με το περιβάλλον και την προστασία του, γιατί ο αθλητισμός και το περιβάλλον ως έννοιες, θεσμοί και κυρίως αξίες, συνιστούν άξονες στήριξης της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών, αλλά και της προοπτικής της βιώσιμης ανάπτυξης για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές.

Ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και το περιβάλλον αποτελούν τους τρεις πόλους λειτουργίας του ολυμπισμού. Με αυτή την παραδοχή, η προστασία του φυσικού, δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί σήμερα βασική προϋπόθεση και ουσιαστική παράμετρο η οποία πρέπει να εξασφαλίζεται καλά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων.

Η διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών συνηθειών, απόψεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών, θεμελιώνουν στέρεα τις ιδέες και τις αξίες του αθλητισμού και του ολυμπισμού.

Με την υπ. αριθμ. Φ31/4425/212/75 απόφαση του, το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών χαρακτήρισε τη λίμνη Ιωαννίνων Παμβώτιδα και τη γύρω από αυτήν περιοχή, σε βάθος από την ακτή 100 μέτρων προς την πλευρά σχεδίου πόλεως και 300 μέτρων προς τις υπόλοιπες πλευρές, ως τόπο ιστορικό και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους γιατί συνδέεται άρρηκτα με ιστορικές στιγμές και παραδόσεις του Νεώτερου Ελληνισμού.

Ο υγροβιότοπος Αμφιθέας, σε τμήμα του οποίου διεξάγονται σήμερα οι αγώνες θαλάσσιου σκι, είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας μεγάλης αξίας λόγω των πηγών και των σημαντικών ενδιαιτημάτων και σπανίων ειδών χλωρίδας και πανίδας, ενταγμένο στο σύστημα NATURA 2000 με τον χαρακτηρισμό ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2130005.

Στο τμήμα αυτό του υγροβιότοπου και δίπλα στο αρδευτικό ανάχωμα, ο Δήμος Ιωαννιτών προέβηκε πέρυσι σε εκρίζωση του καλαμώνα και εκβάθυνση του βυθού περί των 2 μέτρων σε έκταση 800 x 80 μέτρων για τη δημιουργία ως εδήλωσε προσωρινού εναλλακτικού στίβου θαλασσίου σκι που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες προκαλέσουν κυματισμό και δυσχεράνουν τη διεξαγωγή των αγώνων στον κύριο αγωνιστικό στίβο.

Οι εργασίες κατασκευής του στίβου πραγματοποιήθηκαν χωρίς νόμιμες άδειες, χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), χωρίς επίβλεψη και χωρίς να γνωρίζει κανείς με ποιο κόστος και με ποια προέλευση των χρημάτων. Προέβησαν σε απόληψη τεράστιων ποσοτήτων αδρανών υλικών από το βουνό Μιτσικέλι καταστρέφοντας την ομορφιά του τοπίου. Τα αδρανή αυτά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για δημιουργία προσωρινών αναχωμάτων και τα προϊόντα της εκβάθυνσης παρέμειναν στον υγροβιότοπο για δημιουργία δρόμων και σκορπίσθηκαν στον απομείνοντα καλαμώνα καταστρέφοντάς τον.

Παραβιάσθηκαν σωρεία διατάξεων των Ελληνικών νόμων και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες ο Σύλλογός μας κατέθεσε μήνυση κατά των υπευθύνων η οποία εξετάζεται από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος στις εκθέσεις των αναφέρουν τις αυθαιρεσίες και τις παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος που διαπίστωσαν κατά τις αυτοψίες που διενήργησαν, σχετικά η αρ. πρ. οικ.305/26.03.2014 Βεβαίωση Παράβασης [1].

Από το 1966 που δημιουργήθηκε στην πόλη μας ο όμιλος θαλασσίου σκι επί σειρά πολλών ετών διεξάγονταν στη λίμνη Παμβώτιδα πανευρωπαϊκοί αγώνες θαλασσίου σκι χωρίς κανένα πρόβλημα. Το 1986 κατασκευάσθηκε στον χώρο της Λιμνοπούλας εξαίρετος στίβος με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εκεί θα έπρεπε να γίνουν οι αγώνες.

Προκειμένου όμως να βοηθηθούν τα σχέδια κάποιων που για τους δικούς τους λόγους θέλουν τη διατήρηση των άχρηστων πλέον αρδευτικών αναχωμάτων των περιοχών Ανατολής-Κατσικά και Αμφιθέας, και αντιδρούν σφόδρα στην απομάκρυνσή των, μεθοδεύθηκε η κατασκευή στίβου θαλασσίου σκι στο ανάχωμα Αμφιθέας στηρίζοντας έτσι τη διατήρηση του αναχώματος. Είχε προηγηθεί μάλιστα για την παραμονή του αναχώματος αυτού σχετική ενέργεια του περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη, που είναι και αντιπρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7008/6885/06.08.2012 έγγραφό του προς τους μελετητές που ανέλαβαν τη σύνταξη μελέτης κατασκευής ποδηλατόδρομου στον περίγυρο της Παμβώτιδας έδωσε εντολή όπως η διέλευση του ποδηλατόδρομου να γίνει πάνω στο ανάχωμα Αμφιθέας. Να σημειωθεί ότι η προμελέτη που είχαν συντάξει οι μελετητές όριζε τη διέλευση του ποδηλατόδρομου στα όρια του οικισμού Αμφιθέας και της λίμνης.

Τα αναχώματα αυτά απέκοψαν την επικοινωνία της λίμνης με τους υγροβιότοπους (χώρους εκκόλαψης και αναπαραγωγής) και τις πηγές του Μιτσικελίου που εμπλούτιζαν την Παμβώτιδα με εκατομμύρια κυβικά καθαρών νερών, και την μετέτρεψαν σε κλειστή δεξαμενή με μολυσμένα και βρώμικα νερά.

Επιβάλλεται λοιπόν η απομάκρυνση των άχρηστων τώρα αναχωμάτων, ώστε ανεμπόδιστα να επικοινωνήσει η λίμνη με τις αμφίδρομες πηγές και τους υγροβιότοπους και να επανακτήσει τη δυνατότητα αυτοκαθαρισμού της στα υγρολίβαδα της περιοχής.

Η απομάκρυνση των αναχωμάτων ώστε η Παμβώτιδα να ξαναλειτουργήσει ως λίμνη οικοσύστημα όπως παλαιά αποτελεί πρόταση των ειδικών επιστημόνων στο Διαχειριστικό Σχέδιο Λίμνης και αίτημα της Γιαννιώτικης κοινωνίας. Κάθε αντίθετη άποψη είναι εχθρική για την Παμβώτιδα διότι δημιουργεί συνθήκες μετατροπής των υγροβιότοπων σε οικοδομήσιμες εκτάσεις και καταδικάζει τη λίμνη για πάντα σε λίμνη-λεκάνη χωρίς ζωή και χωρίς μέλλον.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η ύπαρξη του στίβου στον υγροβιότοτοπο Αμφιθέας, εκτός από την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, συμβάλλει και στην παραμονή των αναχωμάτων με τις ως άνω ολέθριες συνέπειες για τη λίμνη.

Επίσης από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι παραβιάσθηκαν βασικές αρχές του Αθλητισμού και ότι η καταστροφή του υγροβιότοπου Αμφιθέας για δημιουργία στίβου θαλασσίου σκι, που για παραπλάνηση παρουσιάσθηκε ως “έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων για προστασία-συντήρηση του οικοσυστήματος”, αποτελεί μοναδικό παγκόσμιο γεγονός που προσβάλλει τη διεξαγωγή των αγώνων θαλασσίου σκι στον χώρο αυτό.

Ο Σύλλογός μας δεν αντιστρατεύεται το άθλημα θαλασσίου σκι αλλά αντιθέτως θα χαρούμε πολύ να καθιερωθούν και πάλι οι διεθνείς αγώνες στην όμορφη λίμνη μας στον ανοικτό στίβο της Λιμνοπούλας και όχι στον υγροβιότοπο.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Σακκάς

Σημειώσεις

[1]       Αρ. πρωτ. 305 και 306 /26.03.2014, Πράξη Βεβαίωση Παράβασης, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

https://docs.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBaXRwNlI4aUQyeEE/edit

 

 

   

Η πρόταση μεταφοράς νερού από τον Αμάραντο στα Γιάννενα περιλαμβάνει αγωγό μήκους 79 km για μεταφορά ετησίως 10 εκ. m3 νερού.
Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (ΜΠΕ) τα Γιάννενα θα έχουν πρόβλημα τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα του νερού.
Είναι πράγματι έτσι; Σήμερα αντλούμε για ύδρευση 12 από τα 52 εκ m3 νερού ετησίως διαθέσιμα,και σε όλη τη λεκάνη 33 από τα 120 εκ m3 ετησίως διαθέσιμα (18 για άρδευση, 12 για ύδρευση και 3 για εμφιάλωση). Όχι μόνο δεν υπάρχει πρόβλημα ποσότητας, αλλά παρά τις αντλήσεις δεν έχει παρατηρηθεί η παραμικρή ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα από το 1974 που έχουμε στοιχεία.

Read more ...
 

NEKRA2

Η κρίσιμη και διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση της Παμβώτιδας επισημαίνεται μετ’ επιφάσεως  σε πλείστες μελέτες και ημερίδες για την Παμβώτιδα. Όμως μόλις το 2010 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση διαβεβαίωνε για “τη σαφή βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων” [1]. Δηλαδή σε αντίθεση με τους επιστήμονες που χρόνια τώρα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, οι Διοικούντες προσπαθούν να κρύψουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Όμως η πραγματικότητα τους διαψεύδει με τραγικό τρόπο. Ο μαζικός θάνατος των ψαριών και η δυσοσμία των νερών είναι το σύμπτωμα της άρρωστης λίμνης μας. Και οι υπεύθυνοι για την απαξίωση της Παμβώτιδας βγάζουν κροκοδείλιες ανακοινώσεις για “αρμόδιες υπηρεσίες που θα δραστηριοποιηθούν για ανεύρεση των υπευθύνων”.

Τι γίνεται όμως με την απομάκρυνση των αναχωμάτων; Το μεγάλο έγκλημα σε βάρος της Παμβώτιδας ήταν η κατασκευή των αναχωμάτων που απέκλεισαν την επικοινωνία της με τις πηγές Μιτσικελίου και τους υγροβιότοπους, της στέρησαν τη δυνατότητα φιλτραρίσματος και αυτοκαθαρισμού της, και την κατέστησαν δεξαμενή βρώμικων και μολυσμένων υδάτων.  Ο κ. Καχριμάνης τι έχει να πει; Γιατί αντιδρά στην απομάκρυνση των αναχωμάτων; Χρειάζεται κάποια εξήγηση.

 Για το ΔΣ του

Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Σακκάς

 Σημειώσεις

[1]        “Η λίμνη δεν γλίτωσε από τις τοξίνες”, 04.05.2010, Ηπειρωτικός Αγων

http://www.agon.gr/news/121/ARTICLE/6247/2010-05-04.html

[2]        Η φωτογραφία από το άρθρο “Χωρίς οξυγόνο νεκρώνει η λίμνη”, 25.07.2014, Νέοι Αγώνες

http://www.neoiagones.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5031:2014-07-25-10-42-26&catid=1:2012-02-28-20-20-28&Itemid=2

[3]   Το Δελτίο Τύπου σε pdf εδώ

 

17800_484097214977369_829086124_n

το κείμενο σε pdf εδώ

“Βάση των ανωτέρω επιστημονικών μελετών και πολλών άλλων, η μεταφορά νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων είτε από τον Αμάραντο είτε από τον Αώο είναι περιττή, καθ΄ ότι όπως προκύπτει από τα επιστημονικά δεδομένα ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας σε συνδυασμό με τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής διασφαλίζουν απόλυτα τις όποιες ανάγκες ύδρευσης ήθελαν προκύψει.  (…)

Επιπλέον τα υδρολογικά στοιχεία της μελέτης δεν είναι επαρκή καθώς αφενός δεν υπάρχει καμπύλη διαρκείας ημερησίων παροχών στη θέση υδροληψίας, αφετέρου δεν υπολογίζονται οι απολήψεις για ύδρευση των κατά μήκους του αγωγού οικισμών, με μεγαλύτερο την πόλη της Κόνιτσας όπου προβλέπεται φρεάτιο για υδροδότησή της. Ελλείψει των ανωτέρω στοιχείων δεν τεκμηριώνεται η εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα των 10 εκ. κυβικών για την ύδρευση των Ιωαννίνων που αναφέρεται στη μελέτη.

Η ανυπαρξία υδρολογικής μελέτης καθιστά επίσης αδύνατο τον υπολογισμό της παροχής διατήρησης οικοσυστήματος κοίτης (οικολογική παροχή). Κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεν υπολογίζεται το 30% της μέσης παροχής του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ο υπολογισμός του 50% της μέσης παροχής του μηνός Σεπτεμβρίου σε 1,5 l/sec απέχει τάξεις μεγέθους από την πραγματικότητα, όταν η ΜΠΕ παραθέτει τέσσερις μετρήσεις παροχής τον μήνα Σεπτέμβριο 1989, 1990, 1991 και 1997 που αντιστοιχούν σε 380 l/sec, 272 l/sec,  411 l/sec, και 456 l/sec αντίστοιχα.

Ο προσδιορισμός των υδρευτικών αναγκών το 2051 σύμφωνα με την ΜΠΕ ανέρχεται ετησίως σε 17 εκ. κυβικά, όταν σήμερα αντλούμε ετησίως 12 εκ. κυβικά. Συνεπώς όλη η φασαρία γίνεται για επιπλέον 5 εκ. κυβικά που θα χρειαστούμε το 2051. Όταν τα αποθέματα των πηγών Κρύας εκτιμώνται σε 52 εκ. κυβικά ετησίως και συνεπώς καλύπτουν τις όποιες μελλοντικές ανάγκες, είναι να απορεί κανείς που στην ΜΠΕ στις εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης δεν εξετάζεται το προφανές που προτείνεται από τον Β. Καρακίτσο, δηλαδή: «Επιπλέον υδρογεωτρήσεις, όταν αυξηθούν οι ανάγκες της πόλης των Ιωαννίνων σε νερό. Είναι αναγκαία η απαλλοτρίωση μιας ευρείας έκτασης στις υπώρειες του όρους Μιτσικέλι, εκατέρωθεν των υδροληψιών Κρύας, ώστε να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές υδροληψίες.». Η παράληψη αυτή της μελέτης δημιουργεί ερωτηματικά για το αν έγινε σκόπιμα, καθώς αυτή η λύση θα έπρεπε ενδεχομένως να προκριθεί ως βέλτιστη.

Από τα παραπάνω αυθαίρετα συμπεράσματα και υποτιθέμενους κινδύνους της ΜΠΕ που δεν στηρίζονται σε σοβαρά στοιχεία, συμπεραίνεται ότι σκοπός της ΜΠΕ είναι να στηρίξει την πρόταση κατασκευής του έργου μεταφοράς νερών στα Ιωάννινα από τον Αμάραντο Κονίτσης, έργου περιττού αλλά και καταστροφικού στο οικοσύστημα της περιοχής. Άλλωστε η συνεισφορά νερών της τάξεως των 10 εκ. κυβικών ετησίως από τον Αμάραντο δεν συντελεί στην προστασία των υπόγειων υδάτων και στον εμπλουτισμό της Παμβώτιδας και δεν εξασφαλίζει την ύδρευση του λεκανοπεδίου σε περίπτωση μόλυνσης των πηγών.”

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο

Read more ...
 

“Η Λίμνη Παμβώτιδα

Εξέλιξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της λίμνης την τελευταία δεκαπενταετία (1999-2014)”

Αμαλία Β. Μπιτχαβά, MSc Ελέγχου Ποιότητας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αναπληρώτρια Ειδική Επιστήμονα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

 title

εδώ: https://drive.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBY3NJRkUtYV96aWs/edit?usp=sharing

 

Η ομιλία έλαβε χώρα κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων του 2014.

 

Κατά τη συνέλευση ανακηρύχθηκαν ο κ. Αριστείδης Σωτηριάδης Επίτιμος Πρόεδρος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε ως Πρόεδρος επί τριακονταετία προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Οι κ. κ. Ελευθέριος Ζώλας και κ. Ηλίας Κοντογιάννης Επίτιμα Μέλη για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφεραν ως μέλη του Δ.Σ. προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, και απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες.

Ακολουθεί το αρχείο pdf που συνόδευσε τα πεπραγμένα του Συλλόγου καθώς και φωτογραφίες

https://drive.google.com/file/d/0B0LcyCdiSTqBTERCY0VkM1R5V28/edit?usp=sharing

pepragmena

1511076_10202219778315083_1723955661_n

Read more ...
 

Logo WORD

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται τα μέλη του Συλλόγου

στις 17 Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στα Λιθαρίτσια

με θέματα:

  • Παρουσίαση για τη Λίμνη Παμβώτιδα

από την κα. Αμαλία Μπιτχαβά, MSc Ελέγχου Ποιότητας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αναπληρώτρια Ειδική Επιστήμονα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

  • Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός
  • Ανακήρυξη του κ. Αριστείδη Σωτηριάδη σε Επίτιμο Πρόεδρο για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε ως Πρόεδρος επί τριακονταετία προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου
  • Ανακήρυξη των κ. κ. Ελευθέριου Ζώλα και κ. Ηλία Κοντογιάννη σε Επίτιμα Μέλη για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφεραν ως μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου

 

Παρακαλούμε για την παρουσία σας

Ιωάννινα, 11 Μαρτίου 2014

Tο Διοικητικό Συμβούλιο

 

Άρθρο στον Ηπειρωτικό Αγώνα της 13.12.2013 του προέδρου του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων:

mpaza.text

Υγρότοπος Αμφιθέας με τα παρατημένα προϊόντα εκσκαφών και επιχωματώσεων (φωτογραφία 03.10.2013)

Το άρθρο σε pdf εδώ,

http://www.agon.gr/news/156/ARTICLE/24199/2013-12-13.html

Τι Λίμνη θέλουμε;

Η λίμνη βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας, κάνουμε τη βόλτα μας περπατώντας και ποδηλατώντας δίπλα της, κάνουμε ιστιοπλοΐα και βαρκάδα στα νερά της, αθλούμαστε, ψαρεύουμε, επισκεπτόμαστε τον παραδοσιακό οικισμό στο νησάκι πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες. Παλαιότερα κάναμε και κολύμπι, όμως σήμερα τα μολυσμένα ύδατα διακυβεύουν όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ρύπανση έχει ξεπεράσει τα επίπεδα κινδύνου για την αναψυχή και κυανοτοξίνες συναντώνται στους ιστούς όλων των ψαριών.

Μία αστική λίμνη δέχεται πολλές πιέσεις από διάφορες ομάδες συμφερόντων. Η έλλειψη κατανόησης της λειτουργίας ενός λιμναίου οικοσυστήματος από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, είναι ο κύριος παράγων υποβάθμισης της Παμβώτιδας. Μόνη έγνοια των πολιτικών πως θα περιορίσουν τη λιμναία επιφάνεια, πως θα μετατρέψουν τις πρώην λιμναίες εκτάσεις σε οικοδομήσιμες περιοχές.

Το βασικό όμως ερώτημα είναι τι λίμνη θέλουμε, κλειστή δεξαμενή με αναχώματα και ρύπους ή λίμνη οικοσύστημα με υγροτόπους και καθαρό νερό;

Read more ...
 

Logo WORDΣτα Ιωάννινα  την 5η  Δεκεμβρίου 2013 συνήλθαν στα Γραφεία του Συλλόγου  Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, τα μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ., τα οποία εξελέγησαν στις αρχαιρεσίες της 27ης Νοεμβρίου 2013 με θέμα την συγκρότηση σε σώμα. Μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία εξελέγησαν:

1)   Πρόεδρος ο κ. Κωνσταντίνος Σακκάς (Πολιτικός Μηχανικός)

2)   Αντιπρόεδρος ο κ. Ελευθέριος Γκλίναβος (πρώην Δήμαρχος Ιωαννίνων)

3)   Γραμματέας ο κ. Αδαμάντιος Ζώλας (Δικηγόρος)

4)  Ταμίας ο κ. Απόστολος Κοκορδάτος  (Γεωπόνος) και

5)   Μέλη του Δ.Σ. οι       κ. Κωνσταντίνος Βάσσης (Βιολόγος – Φωτογράφος) ,

κ. Θανάσης Ευθυμίου ( Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

κ. Δημήτριος Τσουμάνης ( Πολιτικός Μηχανικός)

Τέλος το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά το Ξενοδοχείο ΟΛΥΜΠΙΚ για την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας για την διενέργεια των αρχαιρεσιών του Συλλόγου.

 

2013.05.11-photo.02

Την άμεση απομάκρυνση των αναχωμάτων Αμφιθέας και Ανατολής – Κατσικά για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας, ζητά ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων Αριστείδης Σωτηριάδης, με αφορμή την πρόσφατη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή ποδηλατόδρομου επάνω στο ανάχωμα Αμφιθέας. Ο κ. Σωτηριάδης σε άρθρο του που δημοσιεύεται παρακάτω αυτούσιο, καταφέρεται εναντίον του Περιφερειάρχη Αλ. Καχριμάνη για την πολιτική που ακολουθεί στο συγκεκριμένο θέμα και σημειώνει ότι η Παμβώτιδα δεν αντέχει άλλα – περιβαλλοντικά – κτυπήματα. Ιδού λοιπόν τι γράφει:

 

 

 

Με Εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κας Καλογιάννη –όπως διαβάσαμε στον «Π.Λ.»- η Επιτροπή Περιβάλλοντος  της Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησεθετικά για την κατασκευή του ποδηλατόδρομου επάνω στο ανάχωμα Αμφιθέας.

Στην προμελέτη οι αρχιτέκτονες μελετητές τοποθετούσαν  την διέλευση του ποδηλατόδρομου από τα παραλίμνια όρια του Οικισμού Αμφιθέας, δηλαδή στον περίγυρο του υγροβιότοπου προστατεύοντάς  τον έτσι από καταπατήσεις. Ο Περιφερειάρχης κ. Καχριμάνης  όμως με γραπτή εντολή του υποχρέωσε τους μελετητές να τροποποιήσουν  την μελέτη, ώστε ο ποδηλατόδρομος να διέρχεται επάνω στο ανάχωμα Αμφιθέας. Με την ενέργεια αυτή του κ. Καχριμάνη   αποκαλύφθηκε το τι κρυβόταν  πίσω από το  μεγάλο ενδιαφέρον του για την δημιουργία  στίβου θαλασσίου σκι  στο ανάχωμα  της Αμφιθέας, φθάνοντας στο σημείο διάπραξης σωρείας παρανομιών.

Η κατασκευή των δύο αθλητικών εγκαταστάσεων στο ανάχωμα θα δημιουργούσε συνθήκες μονιμότητας  του αναχώματος  και αυτό θα ενίσχυε την διατήρηση και του αναχώματος Ανατολής –Κατσικά, επάνω στο οποίο  είχε κατασκευάσει τον ποδηλατόδρομο του 2006, με σκοπό την επιδίωξη τετελεσμένων γεγονότων απέναντι στην αυξανόμενη πίεση των περιβαλλοντικών Οργανώσεων και της κοινής γνώμης, η οποία ανησυχώντας από τα αρνητικά φαινόμενα, όπως το αυξημένο πλαγκτόν, τη δυσοσμία, τα μολυσμένα  και βρώμικα νερά κ.λ.π., έχει συνειδητοποιήσει  την ανάγκη  απομάκρυνσης  των άχρηστων πλέον αναχωμάτων, τα οποία ευθύνονται για την σημερινή κακή κατάσταση της Λίμνης μας.

Την διατήρηση των αναχωμάτων, τα οποία μετέτρεψαν την Παμβώτιδα σε κλειστή δεξαμενή (κατσαρόλα) στηρίζει με μεγάλο πάθος ο κ. Καχριμάνης, αντιδρώντας στις επισημάνσεις του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης, της επιστημονικής κοινότητας, των περιβαλλοντικών Οργανώσεων και της Γιαννιώτικης κοινωνίας, για την ανάγκη να ξαναλειτουργήσει η Παμβώτιδα ως οικοσύστημα και  δημιουργεί συνθήκες μετατροπής των υγροβιότοπων σε οικοδομικές εκτάσεις (Ξενοδοχεία στην παρόχθια ζώνη, Π.Δ/μα  φιλικό προς οικοδόμηση, μείωση της στάθμης της Λίμνης κ.λ.π.), μειώνοντας έτσι την έκταση της Παμβώτιδας κατά 5.000 στρέμματα (από τα 24.000 στρεμ. στα 19.000) και καταδικάζοντάς την για πάντα  σε κλειστή δεξαμενή.

Ο Σύλλογός μας από της ιδρύσεώς του, τον Νοέμβριο του 1976, ως κύριο αίτημα και επιδίωξη είχε την οριοθέτηση της Λίμνης και την δημιουργία ποδηλατόδρομου ολόγυρά της και έξω από τον υδροβιότοπο. Το 2004 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό, υπέγραψε σύμβαση με ομάδα μελετητικών γραφείων για την σύνταξη μελετών για την οριοθέτηση της Λίμνης και μελέτης ανάπλασης της παραλίμνιας περιοχής, που περιελάμβανε την δημιουργία πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου κ.λ.π..

Ο κ. Καχριμάνης, Νομάρχης Ιωαννίνων τότε, έσπευσε να προκαταλάβει την ανωτέρω μελέτη των αρχιτεκτόνων μελετητών και κατασκεύασε παράνομα το 2006 τον ποδηλατόδρομο επάνω στο ανάχωμα Ανατολής – Κατσικά, παραβαίνοντας μάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 8 και 14 του Νόμου 2971/2001. Η κατασκευή του ποδηλατόδρομου έγινε  λανθασμένα, διότι αντί να χωρισθεί σε δύο μέρη, με ενδιάμεσο χώρισμα, κατασκευάσθηκαν στις δύο πλευρές λωρίδες πεζών και στο κέντρο λωρίδα προδηλατόδρομου. Με την παρέμβαση εκείνη στερήθηκε η πόλη της δυνατότητας δημιουργίας ενός σύγχρονου και σωστού ποδηλατόδρομου, στον περίγυρο του υγροβιότοπου Ανατολής – Κατσικά, ο οποίος θα τον προστάτευε από καταπατήσεις.

Τώρα ο κ. Καχριμάνης με την νέα του παρέμβαση για τον ποδηλατόδρομο στο ανάχωμα Αμφιθέας προσπαθεί να επιβάλει τις δικές του απόψεις, αδιαφορώντας για τις υποδείξεις των επιστημόνων και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης και του καθολικού αιτήματος των πολιτών για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας. Θα πρέπει όμως να ληφθεί  υπ’ όψη ότι σύμφωνα προς τα άρθρα 2 και 31 του Νόμου 2971/2001  «στην όχθη και στην  παρόχθια ζώνη των λιμνών δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων, παρά μόνο για να χρησιμεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και εξυπηρέτηση υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος» και επί πλέον, όπως αναφέρεται στο με αριθμό 2092202/1221/Β /0010/9-7-2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών προς την Κτηματική Υπηρεσία Ιωαννίνων, «ούτε από το προϋφιστάμενο, αλλά ούτε και από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται η δυνατότητα κατασκευής έργων μέσα στον λιμναίο χώρο».

Όσον αφορά δε τον ισχυρισμό του κ. Καχριμάνη, και της Επιτροπής Καθορισμού Αιγιαλού και παραλίας, ότι τα αναχώματα είναι νόμιμα έργα,  παραπέμπουμε στην με αριθμό 420/2007 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) σύμφωνα με την οποία η απάντηση είναι αρνητική.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψη  ότι ο υγροβιότοπος Αμφιθέας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της υδάτινης επιφάνειας της Λίμνης, παρά την λανθασμένη οριοθέτησή της από την ως άνω Επιτροπή για την ακύρωση της οποίας ο Σύλλογός μας έχει καταθέσει Αίτηση στο Σ.τ.Ε. και κυρίως ότι η Λίμνη είναι δημιούργημα της Φύσης και τα όριά της έχουν δημιουργηθεί πριν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και δεν μπορούν να αλλάξουν από οποιασδήποτε μορφής διοικητική πράξη.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τον κ. Καχριμάνη και τον παρακαλούμε να σταματήσει τις εχθρικές και καταστροφικές ενέργειές του σε βάρος της Λίμνης μας, η οποία έχει υποστεί τεράστια καταστροφή από ανθρώπινες ενέργειες. Η απομάκρυνση των αναχωμάτων πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να επικοινωνήσει και πάλι η Λίμνη, όπως παλιά, με τις αμφίδρομες πηγές του Μιτσικελίου και να επανακτήσει την δυνατότητα αυτοκαθαρισμού της στα υγρολίβαδα των υγροβιότοπων τα οποία αποτελούν φίλτρα καθαρισμού.

Αρκετά πια, η Παμβώτιδα δεν αντέχει άλλα κτυπήματα. Έχει ανάγκη από Αγάπη και Προστασία και μην ξεχνάτε ότι εκτός των άλλων αγαθών που μας παρέχει, στηρίζει οικονομικά χιλιάδες οικογένειες.

http://www.proinoslogos.gr/component/content/article/35/22250